Đ Ứ C A N H 🇻🇳
40 Days ago
Viewed Last 20 Comments - Total Comment : 1
  • singh_asis
    This is definitely first rated!
nngducanhh

@nngducanhh

Đ Ứ C A N H 🇻🇳


Comment from Đ Ứ C A N H 🇻🇳:

"Vốn dĩ con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong tim kẻ khác..."