Search Tags for instagsize

Comment from CHOI:

14 Hours ago

Comment from CHOI:

1 Days ago

Comment from CHOI:

Dù có cố tự nhủ với bản thân là ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ có bạn mớí tốt hơn mình, ai cũng sẽ có 1lần phản bội mình, ai rồi cũng có lúc bỏ rơi mình để có 1người mới, ai cũng sẽ có lúc ghét mình, ai ai cũng vầy. Và cũng chẳng phải lỗi tại riêng ai vì chính bản thân mình cũng có lỗi. Khủng hoảng nối tiếp đau buồn... Vậy đời còn gì vui... . . . #đct #instagsize #instagood #sakura #black

1 Days ago

Comment from ponsvos:

1 Days ago

Comment from CHOI:

Nicotin?? Nếu được phép thì bây giờ nghiện nó cũng chẳng sao... . . Nhưng kể cả không ai quan tâm thì bản thân cũng chẳng thể cho phép mình xài thứ đó ... Thật bế tắc... . . . #quotes #japan #đct #black #paint #instagsize #instagood

2 Days ago

Comment from Will:

Oh dear😍 like this combo so much❤️

6 Days ago

Comment from 경으🍃 jin:

14 Days ago