ياورمهدي پور

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour

ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. اول از ته دل خندیدیم بعدها با دهان و کم‌کم این لب بود که گاهی خنده بر آن می‌نشست حالا مدت‌هاست همه چیز به سر رسیده و از چشم‌ها فرو می‌ریزد ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour ١: ١١١از ديروز كه عكس هاي دلخراش و دردناك كودكان و ملت زلزله زده ي كرمانشاه را در اخبار ديدم در حال نوشتن متني به ياد اين عزيزان بي پناه و در برف و باران مانده بودم كه امروز خبر حادثه ي تلخ هواپيماي ياسوج منتشر شد ٢:به نظر مي رسد كردار نا پسند و بي دقتي ها ، بي قانوني ها ، بي نظمي ها ناكار آمدي، ريكاري ، عدم تخصص در اداره موضوعات مختلف كشور ، و بي مسئوليتي ها و خودخواهي ِ گوناگون در طول سال هاي بسيار از همه نظر ، نتيجه ي تلخي را براي ما و كشورمان در بر داشته است ايران ايران_من سرنوشت نتيجه_تلخ زندگي اول_از _ته_دل_خنديديم از_چشم_ها زندگي

8 Hours ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. و تو در كسوت ِ يك درخت حس هزارساله ي زيارتگاهي را خواهي داشت كه جز خويش همه را شفا داده است ياور_مهدی_پور @yavarmehdipour شعر كتاب : سقف ها شعر شعر_فارسي شعر_امروز

1 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. ما مثل خرسيم وقتي عسل از كندوي زنبور بر مي داريم مثل گرگيم وقتي گلوي بره را مي دريم ما مثل ِ مار ، نيش در هر جاني فرو مي بريم كه نفس مي كشد و چون موريانه ايم در تن زمين... با اين همه چه عجيب است اين آدمي كه غير از خويش نام ِ هر زيستني را گذاشته است حيات ِ وحش ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour ما زندگي تاريخ عقوبت آدمي زيستن عقوبت_قرن_ها_خشونت عقوبت_سالها_خطا

2 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. تنم جوري كه مي خواستم نبود صورتم شكلي كه مي خواستم نبود دستم قدري كه مي خواستم نبود آه زمانِ لعنت شده در اين جغرافيا حالا اگر از اين همه نبودن بگذريم غم اين جاي بخت است كه تنها او كه شكل خواسته اش نبودم همان طور بود كه من مي خواستم ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour شعر شعر_سپيد جبر_زندگي_ما ياور عكس: استوديو فيلم و عكس ( كوروش رشت)

3 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. باران ِ دقيقه هاي من چكه هاي تو در خانه جمع مي شود موج مي زند بالا مي آيد سر مي زند به در به ديوار و در آينه مي شكند حالا ميز تر است مبل تر است ليوان تر است تنم از جاي خالي تو در اين خانه تنهاتر است ياور_مهدی_پور @yavarmehdipour شعر_شعرخواني شعر_صدا صداي_شاع و دكلمه: ياور مهدي پور موسيقي: جناب پويا ساغري @pouya.saghari @yavarmehdipour ياور تو

5 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. باران منم حتي اگر اين سوي ِ پنجره آغاز شده باشم تو چتر خواهي گشود تو زود خواهي رفت ياور_مهدي_پور از كتاب: چون ساعت شني از تو پرم از تو خالي ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour شعر_سپيد شعر_امروز شعر_معاصر_ ياور شعر_فارسی

8 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. ويلن : ياور مهدي پور پيانو : حسن افتخاري yavarmehdipour violin violinist piano violin_piano music pop_music violin classic violinist classicviolinist classicviolin yavarmehdipour hasaneftekhari rasht iran langaroud yavarmehdipour ياور_مهدي_پور ويلن سكرت_گاردن ويلن_پيانو با فيلم و عكس : كوروش

9 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. زمزمه با ويلن yavarmehdipour yavarmehdipour yavarmehdipour violin violinist yavar violin

10 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. برشي از باران در قاب ِ پنجره ام و تصويري تا دور در دلم نه سينه ام آن قدرها جا دارد و نه چشم هاي ِ تو اين همه را مي بيند اما سوژه باران است و آدم هاي باران خورده خوب مي دانند چگونه از دور يكديگر را خيس كنند ياور_مهدي_پور از كتاب : مثل بنفشه ها ؛ زندگي yavarmehdipour شعر شعر_فارسی شعر_امروز_ايران شعر_ياور_مهدي

10 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. صفحات ِ شكننده ي كاغذ در تماس با دست ِ تو خرد مي شود ، ديگر اهميتي به آن ها نمي دهي ، تنها در جستجوي ِ ظهور آن زن چشم سبزي (( مي دانم كه چرا گاهي گريه مي كني، كونسوئلو . من نتوانسته ام فرزندي به تو بدهم ، هر چند كه تو چنين سرشار از زندگي هستي...)) آيا محبت من كافي نيست؟ مي دانم كه دوستم داري ، اين را احساس مي كنم ، از تو نمي خواهم كه تسليم شوي زيرا اين آزارت خواهد داد، تنها از تو مي خواهم در عشق بزرگي كه مي گويي به من داري چيزي ارضا كننده بيابي، چيزي كه هر دو ما را سرشار كند بي آن كه نياز داشته باشيم به خيالات بيمارگون پناه بريم ....) قسمتي از رمان ِ درخشان ِ آئورا از : كارلوس فوئنتس ترجمه ي : عبدالله كوثري كارلوس_فوئنتس آئورا رمان رمان_داستان جاودانگي_عشق_جاود _جاودانگي_جواني عشق مرگ زندگي ادبيات_ناب_شاعرانه بازخواني_ك اني_كتاب_هاي_جواني_ام آئورا تو ياور_مهدي_پور Aura carlosfuentes

12 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. كاش از تو زخمي بر مي داشتم نقطه اي يا خطي ... دردي كه بر جان جايي ندارد تا هميشه خواهد تپيد ياور_مهدي_پور. از كتاب : مثل بنفشه ها ؛ زندگي نشر فرهنگ ايليا yavarmehdipour شعر_كوتاه شعر_سپيد كاش_هاي_كم اي_كماكان فراق دردي_بر_جان تپي

13 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. (دستم را به زيبايي تو نزديك مي كنم... )زيبايي بي حد طبيعت، اين زيبايي ِ بينظير را نمي شود يكباره مال خود كرد، يا به آغوش كشيد و عاشقانه بوسيد ، در مقابل اين همه رنگ زلال چه بايد كرد !؟ شايد بايد نفس هاي عميق كشيد و از ته دل گريست ... كاش مي توانستيم ياد بگيريم در مقابل ِ زيبايي هاي پهناور و بي امان و يكباره چطور رفتار كنيم ياور_مهدي_پور زيبايي_تو زيبايي_دوري_از_تو زيبايي_خواب _خواب_هاي_تو زيبايي_درد_جاي_خا

13 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. شايد در واقع كلام شوپنهاور درست باشد ، اما او عشق و دلدادگي را در نظر نگرفته است . اتفاقي كه زندگي انسان را از پوچي و نابينايي ِ روح فاصله مي دهد و آن استمرار ِ بي امان را بدل به درد و لذتي مي نمايد كه بسيار متفاوت است و شايد تنها انسان است كه اينگونه مي تواند باشد ، تنها ارزش انسان در طول تاريخ وزن ِ عاطفه و مهر و جنون عشق است ... ياور_مهدي_پور گفتگو_با_كتا ا_كتاب_معناي_زندگي_سر_ميز_صبحا زيستن مهر دلتنگي دلسپردن معنا معناي_زندگي تري_ايگلتون عباس_ قسمتي از كتاب معناي زندگي ( تري ايگلتون) ترجمه ي جناب: عباس مخبر عزيز

13 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. اين بار او بود كه شال از سر و شانه اش برداشت تا هر چه باد پلك از ناديده ي سال ها بردارد اكنون نوبت موهاست رها شوند و چشم ها ببين از هراس گناه تا كجا بسته شدن را تاب آرند ياور_مهدي_پور ياور زندگي آزادي برابري @yavarmehdipour آرامش درك

15 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. تنم سمتي ندارد تنها در پيراهن و شلوار است چشمم بدون باران يا عينك دودي به سوي توست دستم به طرز ِ دست هاي تو در آمده در گشوده در بسته است حالا پاهاي من مي ماند و اين راه.. اصلا رفتن از تو معنايي ندارد ياور_مهدي_پور ياور_مهدي شعر_امروز شعر_معاصر تو @yavarmehdipour

16 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. چون ساعت شني از تو پرم از تو خالي ياور_مهدي_پور ياور_مهدي_پور چ پور چون_ساعت_شني_از_تو_پرم_از_ شعر شعر_سپيد شعر_فارسی تو

18 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. ياد بازار خريد و فروش برده ها افتادم ، ياد همه ي اون داستان ها و قصه ها كه سال ها در كتاب ها و فيلم هاي سينمايي و ... خوانديم و ديديم و شنيديم افتادم ،. حيوان زبان بسته وارونه و هراسيده در دست هاي اين مرد به اين سو و آن سو نگاه مي كردند، .. انسان_عجيب حيوان_زبان_بسته بسته چه_رنج_ها_از_بودن_ما_در_ا _در_اين_جهان_است غم_نان_شايد!! ايد!!!! برده_فروش_ها_هم_همين_ر مين_را_ميگفتند حيوان_زبان_بسته نه_به_سنگدلي اين_شكنجه_ي_بزرگ _بزرگي_ست_براي_پاهاي_نازكشان ه شان هزار_راه_بلديم_براي_بد_بود

18 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. پيش از آن كه بتوان به طرزي موثر عليه جهان مدرن جنگيد، بسط واژگان و زباني مدرنيستي براي بيان اعتراض و مخالفت ، امري ضروري است. و اين همان كاري ست كه استاندال، بوختر، ماركس، انگلس، كي ير كگور ، بودلر ، داستايوسكي، نيچه يك قرن پيش مشغول انجامش بودند . جويس و اليوت ، دادائيستها و سورئاليستها ، كافكا و زامياتين ، بابل و ماندلشتام نيز در اوايل ِ قرن حاضر همين راه را دنبال كردند قسمتي از كتاب : تجربه ي مدرنيته نوشته ي : مارشال برمن ترجمه ي : مراد فرهاد پور تجربه_مدرنيته مارشال_برمن _برمن مراد_فرهاد_پور انتشارات_ از قسمت ٥ ( فريادي در خيابان) فرياد زبان_فرياد تاريخ_كابوسي ابوسي_ست فريادي_در_خيابان مدرن مدرنيسم انديشيدن بودلر ماركس كه شايد خواندن آن بتواند تفاوت ساختاري جهان ما و جهان مدرن را برايمان ملموس كند .. با سپاس از جناب مراد فرهادپور مترجم و انديشمند گرامي .

18 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. با استخوان هايم دوستت دارم با قفسه ي سينه ام در آخرين دم كه براي ابد از هواي تو مرتب خواهد بود ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour استخوان_ها قفسه_ي_سينه_ام شعر

20 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. غروب ِ پس از برف يك روز در سال پيش بود با صداي چكيدن و جاري شدن زندگي و هم همه ي ناب گنجشك هاي باغ پدر پر از ميل به زيستن بودم، . تاريخ سرزمين ما ، پر است از وحشت و رنج و جنگ و تجاوز و بيماري ، زلزله ، كشتار، ... اما طبيعت با اين همه اتفاق تلخ ، هنوز سرشار از اميد است سرشار از رنگ، سرشار از زندگي، صداي گنجشك ها، چكيدن آب، شك ندارم از اين همه رنج مي توانيم عبور كنيم و التيام زخم هاي هموطنانمان باشيم ، هرگز تلاش براي زندگي بي نتيجه نمانده است طبيعت خود عشق است كافي ست همراهي و همدلي ها را بيشتر كنيم . ياور_مهدي_پور زندگي زيستن ام

21 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. برف بر شاخه اي سنگينتر خواهد نشست كه پيش از همه دل سرد شده بود ياور_مهدي_پور بياييم از هزار دليل دلسردي و اندوه بگذريم و به عشق كه نابترين دلالت زندگي ست دلگرم باشيم گنجشكان ِ كنار ِ پنجره را دانه دهيم به ارامي و مهر از خيابان عبور كنيم پناه هم باشيم، در اين نقطه ي تاريخي از وطن لازم است كمي بيش از هميشه مراقب ِ زندگي باشيم تاريخ هنر و ادبيات ما پر است از عشق از خواستن از ميل عجيب و بي حد ِ جان هايي كه مشتاق رسيدن به هم بودند ، و بين ايشان هزاران كوه و دريا فاصله بود. اماحال و اكنون زمين را به ساعت و دقيقه اي مي توان گشت ، كودكان ِ لرزان كرمانشاه را دلسردتر نكنيم زندگي زندگي زندگي زندگي زندگي عشق همياري همراهي رئيس_ج ئيس_جمهور مسئولين همه يك_شب_در يك_شب_درون_چادر_بخوابيد يك_شب يك_شب_در_خيابان حالا_وقت_عاشقي @yavarmehdipour

21 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. برف به سراغت آمده نشسته آن سوي ِ پنجره مي خواهد كه از جاي خالي ت دل بِكني نبودنت را شبيه مويي سپيد در آينه پيدا كني و از هر كجاي خانه توانستي بيرون بزني تو رفته اي و تنها اين مناظر ِ دورهاست كه باور نمي كني چشم هاي ت را بيشتر ببند از عمق چهره بيرون بيا جاي ِ پاي ِ تو بر خيابان سپيد شده ديگر معنايي ندارد ياور_مهدي_پور آن روز كه سروده شد اين شعر نگران زمستان در درون خويش بودم حالا نگران ِ بچه هاي كرمانشاه م درد_دارد سرما_درد_دارد بايد بايد_كاري_كنيم درون_خانه_سرد_

21 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. كاش خانه ام تو بودي پنجره ام از تو بود و كوچه ها به تو مي رسيدند كاش برف مي باريد و من در تو گرم مي شدم ياور_مهدی_پور @yavarmehdipour شعر شعر_فارسي شعر_سپيد زمستان در_آستانه_ي_برف گيلان تو

22 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. به دنيا آمدم مثل همه اما چون همه از دنيا نخواهم رفت من در برگ ها باران ها در غروب هاي سخت ِ جمعه در ماه بنفشه ها حتي زير برف هم دوست داشتن ِ تو را ادامه خواهم داد مرگ از پس ِ اين دل تنگ بر نمي آيد ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour تو جمعه

23 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. بيرون برف درون برف ‎من آدم ِ برفي ام ‎و تو ‎لبخند بر لبم رسم مي كني ‎شال بر شانه ام مي گذاري ‎و به خانه ي گرم خود ‎باز مي گردي ياور_مهدي_پور ‎ياور_مهدی_پور @yavarmehdipour از كتاب: مثل بنفشه ها ؛ زندگي شعر جبر زندگي شعر_سپيد

23 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. به تو فكر مي كنم و دلم پُر مي شود از تنهايي همچون بركه اي كه به تصوير ماه دل بسته است ياور_مهدي_پور از كتاب : سدها خواب ِ آب را عميق مي كنند نشر فرهنگ ايليا شعر شعر_سپید جبر

24 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. عجيب است دريا همين كه غرقش مي شوي پس مي زند تو را ياور_مهدي_پور شعر_كوتاه شع اه شعر_زندگي دريا موج_ها شن_ها كوتاه ، قديمي ...

25 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. به هر آسمان زلالي مشكوك است گنجشكي كه سر به شيشه ي پنجره كوفته بود ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour شعر_كوتاه زندگي شك ايران تاريخ_ما تاريخ زندگي ايران

26 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. . براي شكفتن من خاك هم وسيله ي خوبي ست يك روز درختي مي شود شكوفه مي دهد نارنجي كه در خاطرم جا گذاشته اي ياور_مهدي_پور از كتاب: مثل بنفشه ها؛ زندگي زندگي_من شعر_من درد شعر

28 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. قطعه ي زمستان آنتونيو ويوالدي با حال و هواي برفي فصل و به درخواست دوستان قسمتي از كليپ زمستان رو بازنشر مي كنم سولوي ِ ويلن. : ياور مهدي پور گيتار ١ : شفق فخارزاده گيتار٢: حامد افتخاري yavarmehdipour violinist violin vivaldi winter largo violin🎻 guitar shafaghfakharzadeh hamedeftekhari yavarmehdipour @shafagh_fakharzadeh @hamed_eftekhary @kouroshphotography2003

29 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. دراز كشيده ام و خيال مي كنم برفم فرصت ِ رد ِ قدم هاي تو بودن فرصت تا در ِ خانه ات رسيدن يا دستي بر شال و شانه ات گذاشتن كنار تو نشستن در هر ايستگاه يا در هر صف كه زنانه اش ديگر ممنوع نيست هر چه در خواب من بود باريدم و عمر فرصت ِ شعري سپيد است كه هر سپيده سنگين تر بر من خواهد گذشت ياور_مهدي_پور از كتاب : مثل بنفشه ها؛زندگي شعر شعر_سپيد شعر_امرو @yavarmehdipour

29 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. به آخرين دوستت دارم فكر مي كنم به آخرين كلمه كه از لب خواهد ريخت و دست ها و چشم ها كه از چه رها خواهند شد داشتم فكر مي كردم به تو كه آخرين دوستت دارم را در چه فاصله اي از من خواهي شنيد ياور_مهدي_پور @yavarmehdipour شعر و صداي : ياور مهدي پور موسيقي : جناب ِ پويا ساغري @pouya.saghari شعر صداي_شاعر موسيقي_شعر دكلم دكلماسيون دكلمه شعر فاصله دلت

30 Days ago
ياورمهدي پور (yavarmehdipour) Instagram Photos and Videos

ياورمهدي پور

@yavarmehdipour


Comment from ياورمهدي پور:


. سراسر ِ يك راهم تمام ِ يك سفر چشمم دري كه گشوده ام ، بگذرم دهانم هر آن چه باز خواهد ماند دست ها كوچه ها و ماه، اصلا جهان پر از ولوله ي خاطره هاست از جايي به بعد هيچ گونه رفتني دورت نمي كند ياور_مهدي_پور از كتاب : مثل ِ بنفشه ها ؛ زندگي نشر فرهنك ايليا شعر شعر_سپيد شعر_امروز ش

30 Days ago