T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_

⭐️ WELCOME TO MY DIARY ⭐️ 🎂 : 02/11/96 ♏️
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Khi dần lớn lên , mọi thứ vốn không còn đơn giản như trước nữa 🙂 Cuối cùng , niềm tin về những điều tốt đẹp cũng dần bị bẻ gãy 🙂 Càng trưởng thành , tâm trí có quá nhiều điều phải suy nghĩ , chỉ khiến cho bản thân ngày càng trầm tĩnh 🙂 Và cũng chợt nhận ra : " Nếu một người thật sự thương bạn thật lòng - Họ sẽ không dễ dàng bỏ mặc bạn , không để bạn một mình chống chọi cô đơn " 🙂 Cùng nhau trưởng thành - Cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống và rồi cuối cùng.....cũng lại là người dưng 🙂 sotired girl sad qoutes qoutmarket

1 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


2 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Đẹp chai hem 😳 handsome girl asiangirls vietnam like4like likeforlike follow4follow followforfollow

21 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


❄️ Nu - ên ❄️ noel party merrychristmas asiangirls vietnamese girls like4like follow4follow likeforlike followforfollow

58 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


❄️ Nu-ên ❄️ noel party merrychristmas asiangirls vietnamese girls like4like follow4follow likeforlike followforfollow

58 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


❄️ Nu-ên ❄️ noel party merrychristmas asiangirls vietnamese girls like4like follow4follow likeforlike followforfollow

58 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Cười Duyên 😂 mysmile littlegirl insaigon vietnamese saigonese asian girl smile cute like4like follow4follow likeforlike followforfollow

93 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Cười Duyên 😂 mysmile littlegirl insaigon vietnamese saigonese asian girl smile cute like4like follow4follow likeforlike followforfollow

93 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Cười Duyên 😂 mysmile littlegirl insaigon vietnamese saigonese asian girl smile cute like4like follow4follow likeforlike followforfollow

93 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


MyBestie 👭- Ko tấm nào tui chụp với nó mà tui đàng hoàng 😂🤦🏻‍♀️ dalat trip withmybestie socute besttime vietnamese saigonese ootd follow4follow like4like followforfollow likeforlike

99 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


MyBestie 👭- Ko tấm nào tui chụp với nó mà tui đàng hoàng 😂🤦🏻‍♀️ dalat trip withmybestie socute besttime vietnamese saigonese ootd follow4follow like4like followforfollow likeforlike

99 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


MyBestie 👭- Ko tấm nào tui chụp với nó mà tui đàng hoàng 😂🤦🏻‍♀️ dalat trip withmybestie socute besttime vietnamese saigonese ootd follow4follow like4like followforfollow likeforlike

99 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Dalat 2017 🖤 dalat dalattrip withmybestie like4like likeforlike follow4follow followforfollow

101 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Dalat 2017 🖤 dalat dalattrip withmybestie like4like likeforlike follow4follow followforfollow

101 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Dalat 2017 🖤 dalat dalattrip withmybestie like4like likeforlike follow4follow followforfollow

103 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


HPBD To Me - Sweet 21 🎂 happy birthdays to me saigonese vietnamese girl like4like follow4follow likeforlike followforfollow

103 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


HPBD To Me - Sweet 21 🎂 happy birthdays to me saigonese vietnamese girl like4like follow4follow likeforlike followforfollow

103 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


HPBD To Me - Sweet 21 🎂 happy birthdays to me saigonese vietnamese girl like4like follow4follow likeforlike followforfollow

103 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


113 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


113 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


113 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


🖤 coffee time vietnamese saigonese asian girl likeforlike followforfollow like4like follow4follow

114 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


👻🖤 starbucks coffee time girl asian vietnamese saigonese likeforlike followforfollow like4like follow4follow

122 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


👻🖤 coffee time starbucks asian girl vietnamese saigonese smile like4like follow4follow likeforlike followforfollow

132 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Cô gái à , em chỉ có một mình Nên việc duy nhất em có thể làm là sống tốt 😉🖤 smile asian girl vietnamese saigonese like4like follow4follow likeforlike followforfollow coffee

137 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Cưới Te Tétt 😒

257 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Khùngggg 🙏🏻

257 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


😼👸🏼

304 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Mẹ cho em nụ cười xinh ☀️😉 ootn coffee withmybestie starbucks vietnamese asian girl cute saigonese like4like likeforlike follow4follow followforfollow

315 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Chinh chắn 😂😉 coffee withmybestie ootn starbucks kumho saigonese vietnamese asian girl follow4follow followforfollow like4like likeforlike

321 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Siêu nhăn biếnn hình 🤤😍

325 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


Meowmeow 😻😹 girl asian vietnamese saigonese like4like follow4follow followforfollow

336 Days ago
T r ư ơ n g  G i a  H ạ n h (trgiahanh_) Instagram Photos and Videos

T r ư ơ n g G i a H ạ n h

@trgiahanh_


Comment from T r ư ơ n g G i a H ạ n h:


ootn 💃🏼💃🏼

346 Days ago