رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht

📷Camera:Nikon D7100,Nikkor Lens: 18_140mm LC-67mm> 70_300mm LC-58mm >200_500mm LC-95mm/Persian Gulf,Iran 🇮🇷ياالله
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


گر دست نمی‌رسد به خورشید از دور همی‌کنم تمنا خورشید و هزار همچو خورشید در حسرت تست ای معلا مولانا / صبح زيباى آدينه تون بخير ☀️05:00am🌅☀️................. ☀️🇮🇷 IranmazandaranSummer2017nation ationalgeographicnatgeogununka nunkaresilandscape_loversnatur natureloversnature_perfectionn tionnaturezanatgeotravelig_nat g_naturephotoarena_naturebeaut beautifulnaturenatureloverrsa_ rrsa_naturenaturephotographymu phymustseeiranir_igir_imageir_ geir_photographers_clubir_shom Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 🌅مازندرانفيلبند 🌅☀️☀️🌅sunrise طلوع_آفتاب / عكس بدون اديت و بدون فيلتر

22 Hours ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


دلم یک زمستان سخت میخواهد یک برف یک کولاک به وسعت تاریخ که ببارد و تمام راهها بسته شوند و توچاره ای جز ماندن نداشته باشی و بمانی☃️☃️….................... .............................. 🍂 گيلان،املش،جاده برفى بلوردكان به هليدشت 🇮🇷.......................... .............................. Iranautumnnationalgeographicna hicnatgegununkaresilandscape_l ape_loversnatureloversnature_p ure_perfectionnaturezanatgeotr geotravelig_naturemustseeguila guilanir_shomalphotoarena_natu _naturebeautifulnaturenaturelo ureloverrsa_naturenaturephotog hotographymustseeiranir_igir_i gir_imageir_photographers_club Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

2 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید...مولانا🌿💜🌿دوستان عزيز ! از اشك و آه هموطنان زلزله زده كرمانشاهان در اين باران و سرماى پاييزى زمانى كه كنار خانواده در خونه هاى گرم خود هستيم،غافل نباشيم 🌿💜🇮🇷...................... .............................. ...............🌿💜2017/10/12� nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

2 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


یکی قطره باران ز ابری چکید / خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم؟ / گر او هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید / صدف در کنارش به جان پرورید...بوستان سعدى💚💛...................... .............................. ......................🇮🇷Iran �IranTehranSpring2017flowersig ersig_naturenatgeonationalgeog lgeographicmacro_brilliancemac cemacro_capturesmacroshotir_ph ir_photographerir_macroir_akas macro_x ir_photographers_clubnikon_ira n_irannikontulipsbeautifulnatu lnaturemustseeiranmacro_flower macrolove macro_brilliance macrophotography flowersandmacro kINGS_MACROKINGS_FLORA 💚💛Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

3 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد...حضرت مولانا 💛💚🧡........................ .............................. ....................🇮🇷IranTe ranTehranSpring2017flowersig_n sig_naturenatgeonationalgeogra eographicmacro_brilliancemacro macro_capturesmacroshotir_phot _photographerir_macroir_akasba macro_x ir_photographers_clubnikon_ira n_irannikontulipsbeautifulnatu lnaturemustseeiranmacro_flower macrolove macro_brilliance macrophotography flowersandmacro kINGS_MACROKINGS_FLORA 🧡💚💛Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

4 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست …………… ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست حضرت مولانا 💚حلول ماه ربيع الاول مبارك باد 🇮🇷...................... .............................. 💚2017/10/12💚١٣٩٦/٧/٢٠💚IranT nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht غنچه گل زيباى آهار

5 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی‌شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود...مولانا 💔💔.......................... .............................. ..................🇮🇷IranTehr nTehranSpring2017flowersig_nat g_naturenatgeonationalgeograph graphicmacro_brilliancemacro_c cro_capturesmacroshotir_photog macro_x ir_photographers_clubnikon_ira n_irannikontulipsbeautifulnatu lnaturemustseeiranmacro_flower macrolove macro_brilliance macrophotography flowersandmacro kINGS_MACROKINGS_FLORA ❤️💔❤️Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

6 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید...مولانا 🇮🇷.......... .............................. 🌸2017/10/12🌸١٣٩٦/٧/٢٠🌸IranT nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

7 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا ...مولانا 🌷 🍊............................ .............................. ................🇮🇷IranTehran ehranSpring2017flowersig_natur naturenatgeonationalgeographic aphicmacro_brilliancemacro_cap o_capturesmacroshotir_photogra tographerir_macroir_akasbashib ashibest_photogramir_flowersir ersir_photographers_clubnikon_ kINGS_MACROKINGS_FLORA 🌷🍊🌷 Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

8 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


. گيلان،رستم آباد،جاده توتكابن به سى دشت / جمع آورى و ذخيره سازى علوفه خشك از پلنگ دره در بهار براى استفاده دام در پاييز و زمستان🇮🇷.................... .............................. .............................. .....GuilanIranSpringnationalg onalgeographicnatgeogununkares karesilandscape_loversnaturelo ureloversnature_perfectionnatu nnaturezanatgeotravelig_nature aturemustseeguilanir_shomalpho alphotoarena_naturebeautifulna fulnaturenatureloverrsa_nature aturenaturephotographymustseei my_rasht nikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

9 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاس ها میتپــد دل در شمیــــم یاس ها 🇮🇷•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••IranTe ranTehranSpring2017nationalgeo algeographicnatgeonbgiranartis artisticgununkaresilandscape_l ape_loversnatureloversnature_p ure_perfectionnaturezanatgeotr geotravelig_naturephotoarena_n ena_naturebeautifulnaturenatur natureloverrsa_naturenaturepho Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

9 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام 🇮🇷 •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••IranTehran ehranSpring2017nationalgeograp ographicnatgeonbgiranartisticg sticgununkaresilandscape_lover loversnatureloversnature_perfe perfectionnaturezanatgeotravel ravelig_naturephotoarena_natur naturebeautifulnaturenaturelov reloverrsa_naturenaturephotogr Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

10 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


دل خسته کودکی زیر باران شکست دل و بغض او زیر باران شکست به مردم به باران نگه کرد و آهی کشید حباب دو چشمش به همراه باران شکست چرا چرا پس فقط قلب کودک شکست غمش را باران توان زدودن نبود دل ابرها هم به همراه کودک شکست دو چشمش به لبخند نامردمان میگریست چون فقط قلب باران بر این غم شکست در این شهر چرا پس فقط قلب باران شکست م.سپهر …............................. ♠️♣️ گيلان،املش،هاليدشت بارانى☔️...................... .............................. Iranautumnnationalgeographicna hicnatgeotravelgununkaresiland ilandscape_loversnatureloversn versnature_perfectionnaturezan rezanatgeotravelig_naturemusts mustseeguilanir_shomalphotoare toarena_naturebeautifulnaturen turenatureloverrsa_naturenatur naturephotographybmwbmwloveir_ nikon_iran Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

11 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بينم...سعدى 🌅واپسين لحظات غروب آفتاب جزيره زيباى كيش در خليج هميشه فارس🌅........................ .............................. 🌅💛 Irannationalgeographicnatgeotr geotravelnatgeogununkaresiland ilandscape_loversnatureloversn versnature_perfectionnaturezan rezanatgeotravelig_naturephoto photoarena_naturebeautifulnatu lnaturenatureloverrsa_naturena urenaturephotographymustseeira eeiranir_igir_imageir_photogra Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht كيش KISH BEAUTIFUL ISLAND LOCATED IN PERSION GULF / WINTER🌅🌄Sunrise غروب آفتاب درست روى هدف

12 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد زمان خوشدلی دریاب و در یاب که دایم در صدف گوهر نباشد غنیمت دان و می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد....حافظ🌸💓🌸 🇮🇷...... .............................. بدون اديت ORGINAL PHOTO 🌸2017/10/12🌸١٣٩٦/٧/٢٠🌸🌸🇮� 🌸🇮🇷........................ nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

12 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


یار آن بود که صبر کند بر جفای یار ترک رضای خویش کند در رضای یار....سعدى 🌲 🌳............................ .............................. 🇮🇷 پارك ملت تهران IranTehrannationalgeographicna hicnatgeotravelnatgeogununkare nkaresilandscape_loversnaturel tureloversnature_perfectionnat onnaturezanatgeotravelig_natur naturephotoarena_naturebeautif autifulnaturenatureloverrsa_na sa_naturenaturephotographymust ymustseeiranir_igir_imageir_ph ir_photographers_clubir_shomal Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 🎨Mellat Park Tehran

13 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست 🇮🇷..................... .............................. ...............2017/10/12📗١٣٩ nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa hotoarena_naturebeautifulnatur rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

14 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


دو قدم مانده به رقصیدن برف... یک نفس مانده به سرما و به یخ... چشم در چشم زمستانی دگر... تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان... یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما....سلام،روز همه دوستان ارجمندم بخير،آدينه تون قشنگ و شاد☔️🍁🌿🍂🍃☔️ 📙............................ .............................. پاييزى و بارانى بلوردكان☔️🍁🌳☔️.............. .............................. IranGuilanautumnnationalgeogra eographicnatgeotravelnatgeogun eogununkaresilandscape_loversn versnatureloversnature_perfect rfectionnaturezanatgeotravelig velig_naturephotoarena_natureb turebeautifulnaturenaturelover loverrsa_naturenaturephotograp ographymustseeiranmustseeguila guilanir_igir_imageir_photogra tographers_clubir_shomalirantr Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

14 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


امشب ای ماه به درد دل من تسکینی آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی....شهريار 🌕00:01am 🇮🇷IranTehranSummer2017nation ationalgeographicnatgeotraveln avelnatgeogununkaresilandscape scape_loversnatureloversnature ature_perfectionnaturezanatgeo atgeotravelig_naturephotoarena arena_naturebeautifulnaturenat renatureloverrsa_naturenaturep turephotographymustseeiranmust nmustseetehranir_igir_imageir_ nikon_iran Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 200_500mm,LC 95mm/photo by:Rahim Nobakht 🌕 عكس بدون اديت ORGINAL PHOTO

16 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


🌲 .............................. .............................. هوای ساکت بعدازظهرهای این نیمکت به دلم می نشيند 🇮🇷 پارك ملت تهران IranTehrannationalgeographicna hicnatgeotravelnatgeogununkare nkaresilandscape_loversnaturel tureloversnature_perfectionnat onnaturezanatgeotravelig_natur naturephotoarena_naturebeautif autifulnaturenatureloverrsa_na sa_naturenaturephotographymust ymustseeiranir_igir_imageir_ph ir_photographers_clubir_shomal Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 🎨Mellat Park Tehran

17 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


…............................. 🌁💨🌨 گيلان،املش،هاليدشت،مه آلود و برفى 🇮🇷💨🌨🌁.................... .............................. Iranautumnnationalgeographicna hicnatgeotravelgununkaresiland ilandscape_loversnatureloversn versnature_perfectionnaturezan rezanatgeotravelig_naturemusts mustseeguilanir_shomalphotoare toarena_naturebeautifulnaturen turenatureloverrsa_naturenatur naturephotographybmwbmwloveir_ nikon_iran Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 💨🌁🌨💨🌁🌨💨🌁🌨💨🌁🌨در زمان عكاسى هوا بشدت سرد و بادى سوزناك هم در حال وزيدنVery Cold

18 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید امید نیست که دیگر به عقل بازآید....سعدى 💓 🌷 .............................. .............................. ..............🇮🇷IranTehranSp ranSpring2017flowersig_naturen turenatgeonationalgeographicma hicmacro_brilliancemacro_captu capturesmacroshotir_photograph grapherir_macroir_akasbashibes hibest_photogramir_flowersir_p sir_photographers_clubnikon_ir kINGS_MACROKINGS_FLORA 🌷💓🌷 Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

18 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


سفر کردم به هر شهری دویدم چو شهر عشق من شهری ندیدم ندانستم از اوّل قدر آن شهر ز نادانی بسی غربت کشیدم مولانا 📙............................ .............................. .................🇮🇷گيلان،امل ،جنگل پاييزى و مه آلود و بارانى☔️🍁🌳☔️................ .............................. IranGuilanautumnnationalgeogra eographicnatgeotravelnatgeogun eogununkaresilandscape_loversn versnatureloversnature_perfect rfectionnaturezanatgeotravelig velig_naturephotoarena_natureb turebeautifulnaturenaturelover loverrsa_naturenaturephotograp ographymustseeiranmustseeguila guilanir_igir_imageir_photogra tographers_clubir_shomalirantr Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

19 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


من از عالم تو را تنها گزینم روا داری که من غمگین نشینم؟ دل من چون قلم اندر کف توست زتوست ار شادمانم گر حزینم مولانا.......... 🏞............................ .............................. nationalgeographicnatgeoununka nunkaresilandscape_loversnatur natureloversnature_perfectionn tionnaturezanatgeotravelig_nat g_naturephotoarena_naturebeaut beautifulnaturenatureloverrsa_ rrsa_naturenaturephotographymu travelogue irantravel ir_shomalir_photographers_club _clubir_natutravellingthrought nikonnikon_iranmustseeiran Camera:Nikon D7100/Nikkorlens18_140mm,LC-67 by:Rahim Nobakht مازندران

19 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


نمیشود که بهار از تو سبز تر باشد گل از تو گلگون تر امید٬از تو شیرین تر. ... گيلانتالش 🇮🇷.......................... .............................. ........................Guilan uilanIranSpringnationalgeograp ographicnatgeogununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturemustse ustseeguilanir_shomalphotoaren oarena_naturebeautifulnaturena urenatureloverrsa_naturenature aturephotographymustseeiranir_ my_rasht nikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

20 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


به پرندگان بگو شاخه هایت را فراموش نکنند. پاییز آخرین حرفِ درخت نیست 📒📙📒🍁🇮🇷Iranautumnnational ionalgeographicnatgeogununkare nkaresilandscape_loversnaturel tureloversnature_perfectionnat onnaturezanatgeotravelig_natur naturephotoarena_naturebeautif autifulnaturenatureloverrsa_na nikon_iran دماوند Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 📒📙📒🍁🍂🍁🍂🍁🍂برگ ريزان پاييزى

20 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


عاشق که باشی ، پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ ، سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد... …............................. 🍂 گيلان،املش،بلوردكان،پاييزى،بار و سرد 🇮🇷.......................... .............................. Iranautumnnationalgeographicna hicnatgegununkaresilandscape_l ape_loversnatureloversnature_p ure_perfectionnaturezanatgeotr geotravelig_naturemustseeguila guilanir_shomalphotoarena_natu _naturebeautifulnaturenaturelo ureloverrsa_naturenaturephotog hotographymustseeiranir_igir_i gir_imageir_photographers_club Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

22 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


گشاده دست باش ،جاری باش ،کمک کن (مثل رود) باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید) اگرکسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب) وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ) متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک) بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا ) اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه ) مولانا 🇮🇷•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••IranTe ranTehranSpring2017nationalgeo algeographicnatgeonbgiranartis artisticgununkaresilandscape_l ape_loversnatureloversnature_p ure_perfectionnaturezanatgeotr geotravelig_naturephotoarena_n ena_naturebeautifulnaturenatur natureloverrsa_naturenaturepho Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

22 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز. زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر است.... 📒📔📙📗📕IranTehranSpring2017 g2017flowersig_naturenatgeoir_ eoir_macromacro_brilliancemacr emacro_capturesmacroshotir_pho r_photographerir_macroir_akasb akasbashibest_photogramir_flow _flowersir_photographers_clubn clubnikon_irannikonbeautifulna fulnaturemacromustseeiranmacro 💛🍊💜Camera:Nikon D7100💜🍊💛 Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm 💜🍊💛Photo by:Rahim Nobakht اگر كنارم باشى به شكوه بهارم

23 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


نه! گوئی کمال هم نشینی با پائیز حسابی اثر کرده در من! بی تو آسمان پائیز شده دلم....کبودتر از دستان بی حس شده ام .... 🇮🇷..................... .............................. ❤️🍃2017/10/12🍃❤️١٣٩٦/٧/٢٠🍃❤ nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

24 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


📐📂اگر دوستان محترم،موافق باشند در پاره اى از مواقع عكس هاى متفاوتى نسبت به قبل را با هم ببينيم📂📐 .............................. .............................. مينا🇮🇷پارك نوروز تهران IranTehrannationalgeographicna hicnatgeotravelnatgeoectionir_ onir_igir_imageir_photographer bnwphotography bnw_of_our_world bnw_photografare bnw_zone bnwiran ir_photographernikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 📐📂Nuroz Park Tehran

24 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡من كه مرداب شدم،كاش تو دريا بشوى/مهدى فرجى 🌳....................... ........🇮🇷IranGuilanrashtmus htmustseerashtrashtagrashtaxna taxnationalgeographicnatgeoart eoartisticgununkaresilandscape scape_loversnatureloversnature ature_perfectionnaturezanatgeo atgeotravelig_naturephotoarena arena_naturebeautifulnaturenat renatureloverrsa_naturenaturep سقالکسار گيلان رشت Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

25 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


غروب آسمان را نگاه کن و آنجا مرا در انتهای افق به ياد بياور 🌄 🇮🇷.......................... .............................. گيلان،آخرين لحظات غروب آفتاب در درياچه پشت سد منجيل🌄sunsets 🌄IranGuilannationalgeographic aphicnatgeotravelnatgeogununka nunkaresilandscape_loversnatur natureloversnature_perfectionn tionnaturezanatgeotravelig_nat g_naturephotoarena_naturebeaut beautifulnaturenatureloverrsa_ rrsa_naturenaturephotographymu phymustseeiranmustseeguilanir_ ir_photographernikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC_67mm/photo by:Rahim Nobakht

26 Days ago