رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht

📷Camera:Nikon D7100,Nikkor Lens: 18_140mm LC-67mm> 70_300mm LC-58mm >200_500mm LC-95mm/Persian Gulf,Iran 🇮🇷ياالله
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


Repost from @theairliners using @RepostRegramApp - Qatar Airways first  @Airbus A350-1000 by @zachhonig , the super-private mini-cabin, with just eight   @QatarAirways Qsuites. If you’re traveling as a family, you can book the center “Quad” and eat/dine/chat together the whole way to Doha. Or book all eight and fly the closest thing you’ll find to a private jet. • • ✈✈ ⤵⤵⤵⤵⤵⤵✈✈ • • Check and Follow | • ✿ @abed99.9 ✿ @theairliners@justaflyingdutchman • • ✿ Share or Tag Friends who'd enjoy such Posts | Repost with Credit | Hashtag @theairliners • • ✿ 🎥 📸 Credit to @zachhonig • • • ✿ Comment below • • • ✈✈ ⤵⤵⤵⤵⤵⤵✈✈ • • Temporary post

6 Hours ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


با تو در جنگل و یک کلبه یِ پنهان ... چه شود نورِ مهتاب و غزل های فراوان ... چه شود رو به رو شعله یِ شومینه یِ تب دار به پا پشتِ سر پنجره ای رو به گلستان ... چه شود چه کسی گفته که بیداری یِ شب بیهوده ست من بخواهم ببرم زیره به کرمان ... چه شود وای اگر صبح بفهمد که تو همراهِ منی میرسد زودتر از جنّ ِ سلیمان ... چه شود در خیالاتِ خودم ، خوابِ خوشی میبینم خوابِ خوبم نرسد باز به پایان ... چه شود ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/١١/٧☃️27/ Very Cold آرامش بى پايان☃️....................... .............................. rashtwinterwonderland rashtagmustseeira rashtaxnatgeotravelnatgeomy_ra my_rashtgilan_aksartisticir_sh ir_shomalmustseeguilansnowgila wgilan_picturegilanjangilanlan تالشگيلان ،رشت ☃️☃️☃️ارتفاعات پونل☃️☃️☃️Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 200_500mm،LC-95mm/photo by:Rahim Nobakht

20 Hours ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


عشق، زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق، اشکی که داره بی اراده می ریزه عشق، باغی که دیگه تا گلو تو پاییزه ما، که عمرمونو پای عاشقی دادیم ما، زخمی رویاهای رفته به بادیم ما، با همین آرزوهای ساده شادیم 💙نهايت آرامش در ارتفاعات ديلمان ١٣٩٦/١٠/٨💙🌳29/12/2017,🌳☁️.. �☁️........................... .............................. .....🇮🇷IranGuilanwinterrasht rashtmustseerashtrashtagrashta ashtaxnationalgeographicnatgeo atgeoartisticgununkaresilandsc andscape_loversnatureloversnat rsnature_perfectionnaturezanat zanatgeotravelig_naturephotoar otoarena_naturebeautifulnature aturenatureloverrsa_naturenatu ديلمانگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

6 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


لذت رانندگى در جاده برفى و مه آلود ارتفاعات پونل 🤓❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/١١/٧☃️27/1/20 ☃️............................ .............................� rashtagmustseeiran rashtaxroadtrippinroadtriproad proadtrippingnatgeotravelnatge natgeoartisticir_shomalmustsee rashtax snowgilan_picturegilanjangilan nikonnikon_iran تالشگيلان ،رشت ،جاده جنگلى كوهستانى پونل به خلخال☃️☃️☃️☃️☃️Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

7 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


🌺💛🌺💛🌺💛🌺💛🌺شهر زيباى رشت در يك شب سرد زمستانى همراه با دانه هاى برف در آسمان❤️💛❤️My beautiful town in winter night❤️❤️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/ .............................. ...........................🇮� ..🇮🇷IranGuilanrashtWintermus ermustseerashtrashtagrashtaxna taxnatgeotravelnatgeoartistici sticir_shomalmustseeiranmustse nikon_iran رشتگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

9 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


🌲🌳١٣٩٦/١٠/٨🌲🌳29/12/2017☁️. 17☁️.......................... .............................. ......🇮🇷IranGuilangilan_pict _picturerashtmustseerashtrasht rashtagrashtaxnatgeotravelnatg lnatgeoartisticgununkaresiland ilandscape_loversnatureloversn versnature_perfectionnaturezan rezanatgeotravelig_naturephoto photoarena_naturebeautifulnatu lnaturenatureloverrsa_naturena ديلمانگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 200_500mm،LC-95mm/photo by:Rahim Nobakht

10 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


عشق جاده 🤓🌺❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/١١/٧☃ ☃️............................ .............................� rashtagmustseeiran rashtaxroadtrippinroadtriproad proadtrippingnatgeotravelnatge natgeoartisticir_shomalmustsee rashtax snowgilan_picturegilanjangilan nikonnikon_iran تالشگيلان ،رشت ☃️☃️ جاده پونل به خلخال ☃️☃️☃️Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 70_300mm،LC-58mm/photo by:Rahim Nobakht

12 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست …………… ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست حضرت مولانا 💛💚 🇮🇷..................... .............................. 💛💚2017/10/12💛💚١٣٩٦/٧/٢٠💛� natgeotravel natgeonbgiranartisticgununkare nkaresilandscape_loversnaturel tureloversnature_perfectionnat onnaturezanatgeotravelig_natur naturephotoarena_naturebeautif ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht غنچه گل زيباى آهار

14 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


نگاه دوربين من به شهر زيباى رشت در يك شب سرد زمستانى همراه با دانه هاى فرحبخش برف My beautiful City in winter night💛🧡❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/ .............................. ...........................🇮� ..🇮🇷IranGuilanrashtmustseera seerashtrashtagrashtaxnatgeotr geotravelnatgeoartisticir_shom _shomalmustseeiranmustseeguila رشتگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht snow Wintercolors_of_day 🌌🧡💛❄️🧡💛❄️A Dream Winter Night

15 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


👁‍🗨❄️١٣٩٦/١١/٨👁‍🗨28/1/2018 در زمستان Silence in the winter 👁‍🗨......................... .............................. rasht natgeotravelnatgeoir_bnwbnwpho nwphotographybnw_photografareb farebnw_of_our_worldartisticsn گيلان سقالکسار رشت 👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨 D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht سياه_سفيد Quite آرام

16 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


سكوت و آرامش را حس كن💧١٣٩٦/١١/٩💧29/1/2018💧💧💧 �💧💧......................... .............................. natgeotravelnatgeonikoncolors_ گيلان ،رشتآبكنار انزلى مرداب 💧💧💧💧Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 200_500mm،LC-95mm/photo by:Rahim Nobakht fisherman 🎣🐠🐟🐠🐟🐠🐟ماهيگير زحمتكش خدا قوت

17 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/١١/٧☃️27/ ☃️بزن بريم تو جاده 😎............................ .............................� rashtagmustseeiran rashtaxroadtrippinroadtriproad proadtrippingnatgeotravelnatge natgeoartisticir_shomalmustsee stseeguilansnowgilan_picturegi تالشگيلان ،رشت ☃️☃️ جاده پونل به خلخال ☃️☃️☃️Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

18 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


🌺💛🌺💛🌺💛🌺💛🌺شهر زيباى رشت در يك شب سرد زمستانى ❤️💛❤️My beautiful town in winter night❤️❤️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/ .............................. ...........................🇮� ..🇮🇷IranGuilanrashtWintermus ermustseerashtrashtagrashtaxna taxnatgeotravelnatgeoartistici sticir_shomalmustseeiranmustse nikon_iran رشتگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

20 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/١١/٧☃️27/ Very Cold آرامش بى پايان☃️....................... .............................. rashtagmustseeiran rashtaxnatgeotravelnatgeoir_bn ir_bnwbnwphotographybnw_photog hotografarebnw_of_our_worldart ldartisticir_shomalmustseeguil eguilansnowgilan_picturegilanj تالشگيلان ،رشت ☃️☃️☃️ارتفاعات پونل☃️☃️☃️Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 200_500mm،LC-95mm/photo by:Rahim Nobakht سياه_سفيد

21 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


نگاه دوربين من به شهر زيباى رشت در يك شب سرد زمستانى My beautiful town in winter night❤️❤️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️١٣٩٦/ .............................. ...........................🇮� ..🇮🇷IranGuilanrashtmustseera seerashtrashtagrashtaxnatgeotr geotravelnatgeoartisticir_shom _shomalmustseeiranmustseeguila رشتگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht colors_of_day

22 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


رفاقت مثل آدم برفی میمونه درست کردنش راحته ،اما نگه داشتنش سخته! ☃️…........................... گيلانايران🌨 🇮🇷ارتفاعات املش ☃️☃️☃️☃️ .............................. .............................. Irannatgeotravel natgeo Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

27 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


☃️❄️🍁🍂☃️🍁🍂پاییز جنون ادواری سال است پیرهنش را ریز ریز می‌کند در ملافه ای به سفیدی برف خواب می‌رود با انگشتانی که از لبه تخت بیرون است محمد شمس لنگرودی . . . ☃️🍁🍂…....................... .............................. 🍂 گيلان،ارتفاعات املش،ييلاق هليدشت 😊🌨 🇮🇷.......................... .............................. Iranautumnnationalgeographicna gununkaresilandscape_loversnat rsnatureloversnature_perfectio ectionnaturezanatgeotravelig_n lig_naturemustseeguilanir_shom _shomalphotoarena_naturebeauti eautifulnaturenatureloverrsa_n rsa_naturenaturephotographymus hymustseeiranir_igir_imageir_p eir_photographers_clubirantrav Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

28 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


📗💚📗💚📗💚📗💚📗زندگى در روستا و ديگر هيچ... گيلان،ارتفاعات توتكابن،رحمت آباد،روستاى انارکول 🇮🇷village .............................. .............................. ....................GuilanIran nIranSpringnationalgeographicn phicnatgeogununkaresilandscape scape_loversnatureloversnature ature_perfectionnaturezanatgeo atgeotravelig_naturemustseegui eeguilanir_shomalphotoarena_na na_naturebeautifulnaturenature atureloverrsa_naturenaturephot my_rasht nikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 📗💚📗💚📗💚عاشق زندگى روستايى هستم

29 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


با طبيعت مهربان باشيم 🍀گيلان،ارتفاعات رودبار،مسير داماش به بره سر 🇮🇷.......................... .............................. ........................Guilan uilanIranSpringnationalgeograp ographicnatgeogununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturemustse ustseeguilanir_shomalphotoaren oarena_naturebeautifulnaturena irantravelir_photographerir_ph tourismgilan my_rasht nikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

31 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


١٣٩٦/١٠/٨ 📊 29/12/2017📊📊📊عكس تركيبى از جاده سياهكل به ديلمان road.......................... .............................. ......🇮🇷IranGuilanrashtmusts mustseerashtrashtagrashtaxnati xnationalgeographicnatgeoartis artisticgununkaresilandscape_l ape_loversnatureloversnature_p ure_perfectionnaturezanatgeotr geotravelig_naturephotoarena_n ena_naturebeautifulnaturenatur natureloverrsa_naturenaturepho سياهكلگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

31 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا .....شهريار 🧡💜🧡............ .............................. .............................. .......🇮🇷IranTehranSpring201 ng2017flowersig_naturenatgeona geonationalgeographicmacro_bri o_brilliancemacro_capturesmacr smacroshotir_photographerir_ma macro_x ir_photographers_clubnikon_ira n_irannikontulipsbeautifulnatu lnaturemustseeiranmacro_flower macrolove macro_brilliance macrophotography flowersandmacro kINGS_MACROKINGS_FLORA 🧡💜🧡Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

32 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار /خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار ...سعدى🍀گيلان،رستم آباد،ارتفاعات توتكابن 🇮🇷.......................... .............................. ........................Guilan uilanIranSpringnationalgeograp ographicnatgeogununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturemustse ustseeguilanir_shomalphotoaren oarena_naturebeautifulnaturena urenatureloverrsa_naturenature tourismgilan my_rasht nikonnikon_iran Camera:Nikon D7100/Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht🍀☘️🍀☘️🍀☘️🍀☘️ صبح دلپذير بهارى در ارتفاعات گيلان جان ! سلام،صبح همه دوستان گرانقدرم بخير و شادى،انشاالله جمعه با نشاطى داشته باشيد

33 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن......مولانا 📗📗🇮🇷لذت عكاسى ماكرو از غنچه هاى پاييزى📗📗.................... .............................. 💚🌸2017/10/12💚🌸١٣٩٦/٧/٢٠💚� nationalgeographicnatgeonbgira bgiranartisticgununkaresilands landscape_loversnatureloversna ersnature_perfectionnaturezana ezanatgeotravelig_naturephotoa ir_flowers ir_photographerirantravelflowe akas_khoone KINGS_FLORA rsa_naturenaturephotographymus hymustseeirannbgirannikonnikon Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

34 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


تا گرفتم خلوتی تاریک، روشن‌تر شدم قطره ای بودم چو رفتم در صدف گوهر شدم هیچ گل چون من در این گلزار بی طاقت نبود خواب دیدم چون نسیم صبح را، پرپر شدم خشکسالی دیده ای در این چمن چون من نبود ابر را دیدم چون در آهنگ باران، تر شدم غزل از: سهراب سپهری 💙نهايت آرامش در ارتفاعات ديلمان ١٣٩٦/١٠/٨💙🌳29/12/2017,🌳☁️.. �☁️........................... .............................. .....🇮🇷IranGuilanwinterrasht rashtmustseerashtrashtagrashta ashtaxnationalgeographicnatgeo atgeoartisticgununkaresilandsc andscape_loversnatureloversnat rsnature_perfectionnaturezanat zanatgeotravelig_naturephotoar otoarena_naturebeautifulnature aturenatureloverrsa_naturenatu ديلمانگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

35 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


خدایا دستانم خالی اند ودلم غرق در آرزوها یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن 🎼............................ .............................. ................🇮🇷IranSpring pring2017roadtrippinnationalge nalgeographicnatgeogununkaresi aresilandscape_loversnaturelov reloversnature_perfectionnatur naturezanatgeotravelig_naturep turephotoarena_naturebeautiful tifulnaturenatureloverrsa_natu _naturenaturephotographymustse Camera:Nikon D7100/Nikkorlens18_140mm/photo by:Rahim Nobakht مازندران ،نگاه دوربين من به پايه هاى پل ريلى دوآب،ايستگاه سوادكوه

36 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


💛💚 زمانی فرا می‌رسد که به عشق رسیده‌ای و زمانی فرا می‌رسد که به ورای عشق می‌رسی... زمانی فرا می‌رسد که پیوند می‌یابی واز این پیوند لذت می‌بری ... زمانی خواهد رسید که تنهایی و از زیبایی تنها بودن لذت می‌بری... آری هرچیز و هرزمانی زیباست ..... پس زندگانی را به تمامی زندگی کن 🧡............................ .............................. ................🇮🇷IranTehran ehranSpring2017flowersig_natur naturenatgeonationalgeographic aphicmacro_brilliancemacro_cap o_capturesmacroshotir_photogra macro_x ir_photographers_clubnikon_ira n_irannikontulipsbeautifulnatu lnaturemustseeiranmacro_flower macrolove macro_brilliance macrophotography flowersandmacro kINGS_MACROKINGS_FLORA 🧡💚💛Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm / Photo by:Rahim Nobakht

37 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


پاییز رفت پاییز رفت تا کی نوبتش باشد تا بر نگشته خودی سازم سفیدی برف را هوس سردیش را گذر کرده باشم تا بر نگشته گل ها را بو رنگینیش را به یادگار برده باشم، در غياب پاييز چه صفايى دارد، سبزه ها جنگل ها جويبارها را گذر كرده باشم، واى فرصت غنيمت شمارم ، غيبت پاييز را ، غمها را دفن، جسم و جان را دود كرده باشم ، گيرم باز آيد تا ....من همه چيز را به معراج برده باشم /📙📔📒برهان نادرى🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🍂 گيلان،تالش،برگ ريزان پاييزى در جاده مه آلود و دل انگيز اسالم به خلخال🇮🇷..................... .............................. ................🍁GuilanIranau ranautumnnationalgeographicnat icnatgeogununkaresilandscape_l ape_loversnatureloversnature_p ure_perfectionnaturezanatgeotr geotravelig_naturemustseeguila guilanir_shomalphotoarena_natu _naturebeautifulnaturenaturelo ureloverrsa_naturenaturephotog hotographymustseeiranir_igir_i Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌ح

40 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


در سر زلف سیاه تو چه سوداست که نیست وز غم عشق تو در شهر چه غوغاست که نیست گفتی از لعل من امروز تمنای تو چیست در دلم زان لب شیرین چه تمناست که نیست .....خواجوى كرمانى 🍒👫💞 ١٣٩٦/١٠/٨🍒👫🍒💞29/12/2017☁️. 17☁️.......................... .............................. ......🇮🇷IranGuilangilan_pict _picturerashtmustseerashtrasht rashtagrashtaxnationalgeograph graphicnatgeoartisticgununkare nkaresilandscape_loversnaturel tureloversnature_perfectionnat onnaturezanatgeotravelig_natur naturephotoarena_naturebeautif autifulnaturenatureloverrsa_na ديلمانگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 70_300mm،LC-58mm/photo by:Rahim Nobakht 🐏🐑🐏

41 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


خانه سنتى روستايى در حال ساخت ساده و با صفا !سياهكل،پاشاكى/چقدر من در چنين خانه هايى از كودكى خاطره دارم ! يادش بخير💙🧡 ١٣٩٦/١٠/٨💙🧡29/12/2017💙🧡Vil .............................. ...........................🇮� ..🇮🇷IranGuilanrashtmustseera seerashtrashtagrashtaxnational ionalgeographicnatgeoartisticg sticgununkaresilandscape_lover loversnatureloversnature_perfe perfectionnaturezanatgeotravel ravelig_naturephotoarena_natur naturebeautifulnaturenaturelov reloverrsa_naturenaturephotogr سياهكلگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

42 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


💙هواى پاك پاك پاك يعنى اين ! اكسيژن خالص،آرامش مطلق در ارتفاعات ديلمان ١٣٩٦/١٠/٨💙🌳29/12/2017,Pure Oxygen🌳☁️.................... .............................. ............🇮🇷IranGuilanwint nwinterrashtmustseerashtrashta ashtagrashtaxnationalgeographi raphicnatgeoartisticgununkares karesilandscape_loversnaturelo ureloversnature_perfectionnatu nnaturezanatgeotravelig_nature aturephotoarena_naturebeautifu utifulnaturenatureloverrsa_nat ديلمانگيلان Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm،LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 💙💙💙💙💙يك نفس عميق بكش

43 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


44 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


من همان تنها درخت در کنار جاده ام گوشه ای در این این بیابان خدا افتاده ام گرچه تنها..گرچه غمگین…گرچه دلتنگم ولی روبروی هر کسی آغوش خود بگشاده ام هر که آمد نام خود را بر تنم حک کرد و رفت من نمادی از سرابی و سرابی زاده ام یک اجاق کور زیر پای من جا مانده است یادگاری از مسافرهای صاف و ساده ام با تمام سرد مهری های آدمها ولی بارها آتش برای رهگذر ها داده ام سایه ام تنها برای تیر یا مرداد نیست در شب سرد زمستان هیزم آماده ام با تمام اینکه دارم پای در زنجیر خاک چونکه همدست تبرها نیستم آزاده ام / حبیب فرقانی 🌳🌳…......................... 🇮🇷گيلان،ارتفاعات رودبار،بلندى هاى جيرنده،بهارى،مه آلود و خنك 🌳🌾IranGuilanSpring2017nation ationalgeographicnatgeotraveln avelnatgeogununkaresilandscape scape_loversnatureloversnature photoarena_naturebeautifulnatu naturephotographymustseeiranmu ranmustseeguilanir_igir_imagei mageir_photographers_clubir_sh ir_shomalirantravelirantraveli nikonnikon_iran 🌳Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm,LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht

45 Days ago
رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT (rahim_nobakht) Instagram Photos and Videos

رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT

@rahim_nobakht


Comment from رحيم نوبخت RAHIM NOBAKHT:


☃️🎶 تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای توام ☃️ گيلان،ارتفاعات املش،جاده جنگلى هليدشت☃️🎶🌨 🇮🇷.......................... .............................. ☃️Guilan Irannationalgeographicnatgeo gununkaresiir_bnwlandscape_lov e_loversnatureloversnature_per e_perfectionnaturezanatgeotrav otravelig_naturemustseeguilani ilanir_shomalphotoarena_nature aturebeautifulnaturenaturelove eloverrsa_natureir_igir_imagei mageir_photographers_clubirant irantravelirantravelgilanlandb Camera:Nikon D7100/ Nikkor lens 18_140mm LC-67mm/photo by:Rahim Nobakht 🌨☃️🌨 ☃️🌨☃️🌨 Very Cold

46 Days ago