Hossein F A R S A D

Hossein F A R S A D

@hfarsad

. Portrait . 📷 🇮🇷 http://500px.com/farsadax1 http://1x.com/member/hrfp
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


یک روز می آیی که من، دیگر دچارت نیستم از صبر ویرانم ولی، چشم انتظارت نیستم... افشین_یداللهی ____________________ istgahe_ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

4 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


زنان وقتی عاشقمان هستند، حتی بدترین اشتباهاتمان را هم میبخشند اما وقتی عشقی در میان نباشد،هیچ اعتباری به ما نمیدهند حتی به ویژگیهای خوبمان .. . انوره_دوبالزاک _______________ ______________________ istgahe vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

38 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. "جمعه" ات را وابسته به هيچ بنى بشرى نكن خودَت بسازَش! تمامِ آنهايى كه جمعه هايشان بوىِ كسلى ميدهد منتظر كسى مانده اند، كه براى هميشه قالِشان گذاشته! علي_قاضي_نظام _______ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

60 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم؛ ما حتی بر کُره‌ی زمین هم زندگی نمی‌کنیم. منزل حقیقی ما، قلب کسانی است که دوست‌شان داریم. کریستین_بوبن _________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

63 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


.ورق بزنيد . . بیا خاص باشیم بیا وسط یک جمع دوستانه چشم هارا گرد کنیم من ابروی راستم را که بالا انداختم تو چشمهایت را کمی غمگین کنی! و هیچکس نداند که من پرسیده ام دورت بگردم؟ حامد_نیازی ___________ _____________________ istgahe_ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

79 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. همه حرف هایی که سعی می کنیم از دریچه ادبیات و روانشناسی و عرفان و فلسفه بزنیم در این نصیحت حضرت مولانا : در این عمری که میداﻧﻲ فقط چندی تو مهماﻧﻲ! به جان و دل تو عاشق باش......رفیقان را.......مراقب باش...... مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ، دل موری نرنجاﻧﻲ... که در آخر تو میمانی و مشتی خاک که از آﻧﻲ... دلا یاران سه قسمند گر بدانی. زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در برانش. محبت کن به یاران زبانی. ولیکن یار جانی را نگه دار. به پایش جان بده تا میتوانی. ___________________________ is vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

80 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. هرروز دخترانگي كن و زيبا باش حتي مواقعي كه در دلت يك پرنده هم نداري,,,گيسوانت را به باد بسپار تا نفسي چاق كند.بخند...؛عاشق شو و مهرورزي كن و هرگز دست از روياهايت برندار روياااااهايت شناسنامه توست و نشانه خون در رگهايت و اينكه هنوز زندگي جريان دارد🎶گاهي چنان آشفتگي كن كه انگار پايت به زمين بند نيست؛رها شو وبگذار بادو آفتاب دچار تناقضت كند با باد برقص و با آفتاب عاشق شو،گرم شو...براي خودت خط قرمزي بگذارو مدام با خودت تكرار كن كه بسيار با ارزشي و زيبا...شايد سالها زمان ببرد كه ارزشهايت را بشناسي يا خودت بخواهي پيراهن هايت را پاره كني!!!منظورم از آن پيراهن هايي است كه هميشه ما بزرگترها مدام وكليشه وار ميگوييم :چند تا بيشتر از تو پاره كرده ايم.من ميگويم تو خودت بايد پيراهن هايت را پاره كني و من رفيق وااار مسير را برايت هموار كنم درست است گاهي يا شايد مدام نگرانت ميشوم اين طبيعت هر انسانيست اما به اوج كه برسي همه چيز روبرااااه ميشود.اوج اوج شاديت آرزوست . . سحر_ارجمند ________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

82 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. متوجه نبودیم که داریم خاطره می سازیم، فقط داشتیم خوش میگذراندیم... ________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

83 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. نفس بکش این فقط یه روز بد بود نه یه زندگی بد ___________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

84 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. میدونی قشنگترین جای زندگی کجاست؟ اونجاست که به دلت فرصت میدی! بهش این جرئتو میدی که دوباره به زندگی اعتماد کنه بدیارو فراموش کنه دوباره منتظر یه اتفاق ناگهانی خوب باشه منتظر یه آدم تازه بهش فرصت میدی که گذشته رو با همه بدیاش ببخشه و بذاره اتفاقات گذشته تو گذشته بمونن اینجا قشنگترین جای زندگیه جایی که از صفر شروع میکنی جایی که دوباره متولد میشی...! زهرا نصیري ____________________ ist vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

85 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. باید از جنگیدن با مرد اجتناب کرد، نه صرفاً به خاطر حفظ غرور او بلکه همچنین به خاطر حراست از شأن و منزلت خود! هیچ چیز به اندازه ی زن شوریده حال و دیوانه؛ بی جاذبه و ناخوشایند نیست، زنی که به جای قدرت زنانه، از قدرت زبانش استفاده می کند شهره ی آفاق مى شود. جنگیدن، زن را نزد مرد و نزد خودش زشت و ناخوشایند می کند. به زنی باهوش و قوی نیاز است تا مردش را خلع سلاح کند، نه با خشم بلکه با عشق. مردان خصوصیات زنانه را به دلیل نرمی و لطافت زن قبول می کنند و نه به دلیل قدرت او. زن بودن تونی_کرنت ______________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

95 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. وقتی انسان برای اولین بار "نارگیل" سفت را برداشت ، هرگز فکر نمی‌کرد میان قالب قهوه ای رنگ آن ، شیره ای خوش طعم و بو و جسمی سفید و پر خاصیت باشد ...!!! برای "باز کردن اندیشه"، خود را باید "شکست" ... عقاید و باورهای خود را ، احساس خود را، * باید روزنه های "نو" را باز کرد تا از قالب کهن و بی منطق و عادتی محیط گریخت...!* هیچ گاه مانند یک نارگیل بسته نمان... ""با ذهنی نو، جهانی نو بساز""... چقدر زیبا می توان زندگی کرد وقتی می توان "معمار زندگی" خود بود . @life_ch _________________ istgahe_honar vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

98 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. ‌-گفت: چرا نهان کنی! عشق مرا چو عاشقی. من ز برای این سخن؛ شهره‌ی عاشقان شدم… مولانا _________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

99 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. گفتم ای دل، نروی؟ خار شوی، زار شوی بر سرِ آن دار شوی بی بَر و بی بار شوی . نکند دام نهد؟ خام شوی، رام شوی؟ نپَری جلد شوی، بی پر و بی بال شوی؟ . نکند جام دهد؟کام دهد، ازلب خود وام دهد؟ در برت ساز زند، رقص کند، کافر و بی عار شوی؟ نکند مست شوی فارغ از این هست شوی؟ بعد آن کور شوی،کر شوی، شاعر و بیمار شوی؟ نکُنَد دل نکَنی، دل بکَنَد، بهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟ برود در بر یار دگری صبح که بیدار شوی مولانا ___________________________ i vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

102 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. A light full of peace . زندگے... مثل دوربین عکاسے میمونه... روی مسائل مهم زوم کن! و از لحظات خوبت عکس بگیر! نکات منفی رو بهبود بده! واگه کارت خوب پیش نرفت، کافیه یه عکس دیگه بگیری..! _____________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy_ I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait honar_doostan kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

140 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. Street photography in Iran . اثر انگشت ما از زندگی هایی که روشون دست گذاشتیم پاک نمیشه! ___________________________ i vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

141 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


تا حالا شکار رفتی؟ من میرفتم ولی دیگه نمیرم! اخرین باری که شکار رفتم شکارگوزن بود. خیلی گشتم تا یه گوزن پیدا کردم. بهش شلیک کردم. درست زدم به پاش. وقتی بالای سرش رسیدم هنوزجون داشت. با چشماش داشت التماس می کرد. نفس می کشید. زیباییش منو تسخیر کرده بود. حس کردم که اون گوزن می تونه دوست خوبی واسم باشه. میتونستم نزدیک خونه یه جای دنج واسش درست کنم. خوب که فکر کردم با خودم گفتم که اون گوزن واسه همیشه لنگ میزنه. و وقتی منو ببینه یاد بلایی میفته که سرش آوردم. از التماس چشماش فهمیدم بهترین لطفی که میتونم در حقش بکنم اینکه یه گلوله صاف تو قلبش شلیک کنم. تو هیچوقت نمیتونی با کسی که زخمیش کردی دوست باشی ... روزبه_معین ___________________________ i vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

156 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


زن ها وقتی دلتنگ میشن دوست دارن داستانی که هزار بار واسه کسی تعریف کردن را باز هم تعریف کنن تا حالشون خوب شه... اما اگه سکوت کردن،یعنی نمی خوان که حالشون خوب شه! روزبه_معین ______________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

188 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


191 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


اگر برخلافِ قول هایش پایت نماند روی خودت ایراد نگذار...! نگو اگر زیباتر میبودم... اگر لاغرتر و یا چاق تر میبودم اگر فلان اگر بهمان میبودم شاید می ماند! آدمی که پای رفتن داشته باشد نه تنها تو را ترک میکند بلکه با آدم های بعد از تو هم نمی ماند هرچقدر زیباتر.... هرچقدر خوش اندام تر... المیرا_دهنوی _________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

259 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. زنِ عاشق همانند تارِ پوسيده ی گيليم قديمی خانه است به هر جان كندنی كه شده نگه ميدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل كندن نمی داند چيست! ساناز_يوسفی ___________ _____________________ istgahe_ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

275 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


دور دست ترین جان, من با تمام ادمهای اطرافت فرق دارم از همه شان ساده ترم بی شیله تر مهربان تر... نه که فکر کنی میخواهم گولت بزنم...با همه ی کسانی که شناخته ای فرق دارم تورا بیشتر از خودت بلدم چم و خم رفتارت بیشتر در دستانم نقش گرم میکند.... چشمهای نابینایم را میبندم روی تمام بی مهری ها و پنهان کاری هایت... من بیشتر از دیگران زخمهایی که روی وجودم تکاندی را فراموش میکنم.... باهمه ی چشمهایی که در اطرافت دیدی فرق دارم... برای دیدنت برق چشمانم از حدقه ی چشمم بیرون میزند و تمام آبرویم کف زمین میریزد.... با همه ی سادگی هایم؛ بازهم.... شب و نیمه شب .... باوجود همه ی اتفاق ها.... باز هم.... یواشکی و پنهانی بهت فکر میکنم.... حالا دیدی؟! میتوانم خنده ات را روی لبهایت بیاورم؟! میتوانم قلبت را آرام و آرام تر کنم!؟! فرگل_مشتاقی ___________ _____________________ istgahe_ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

288 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. دوست داشتن تنها دینی است که پیغمبرانش، زنهایند ... حمید_رها _____________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

312 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. B&W تو نیستی و کاش هم جنس هایت میفهمیدند برای یکی شدن تن باکر کفایت نمی کند روح و احساسات دست خورده ام هیچ مردی را خوشبخت نخواهد کرد حدیث_السادات_صیرفی _______ ______________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

320 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. آدمایی که جای حرف زدن می نویسن، خطرناکن! درست مثل همون مصدومایی که خونریزی داخلی دارن و ناغافل خط ممتد، سوت می کشه رو مانیتور زندگیشون ... بی درد و بی علامت! آدمایی که می نویسن مدت مدیدی توو سکوت بودن، توو انزوای دسته جمعی، از همونایی که مثل همون کلانتر کارتونی دوران بچگی مون،هیچکس نمی فهمه چی میگذره توو قلب طلایی یی که پشت ستاره ی حلبی چهره شون پنهون کردن... آدمایی که می نویسن ، اونقدر می نویسن تا یه روز جوهر احساس شون خشک بشه و بعد خودشون می شن نقش اول قصه های ناتموم بقیه... درست مثل مجنون که اونقدر "مشق نام لیلا " کرد که بالاخره مرد! آره؛ مرد! آدمایی که جای حرف زدن می نویسن، آلارم نمی دن؛ سوپاپ اطمینان هم ندارن.. فقط یهو می ریزن...کاملا یهو! ناهید_سعادتیان _________ ______________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

326 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. کسی را دوست بدار که دوستت دارد، حتی اگر غلام درگاهت باشد... و دست بکش از دوست داشتن کسی که دوستت ندارد ، حتی اگر سلطان قلبت باشد... فراموش نکن که زمان، آدمِ وفادار رو مشخص می کنه نه زبان... دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست... برای کسی که دوستت دارد زندگی باش نه زنگ تفریح... قمشه_ای ______________________ _____________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

339 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. وقتی آدما ؛ به هیچ صراطی مستقیم نیستن تو هم یه جوری باش که نه محبت زیادیت بزنه زیر دلشون نه نامهربونیت بشینه تو ذهنشون یه جوری باش، اونجوری که دلت می خواد عاشق شو اما عاشق چیزای قشنگ دلتو یه جا اسیر نکن عشق، که فقط عشق زن و مرد نیست دور و برتو خوب نگاه کنی می بینی خیلی چیزا هست واسه دوست داشتن فقط یادت باشه همیشه مغزتو با دلت تنظیم کن خودتو با خودت نه با هیچ کس که اگه غیر از این باشه بازم یه جای کار می لنگه خوشبختیو هیچ کس به هیچ کس نمی ده جز خودت اگه حواست به خودت باشه قدر خودتو بدونی همیشه خوشحالیو خوشبخت... امير_وجود ____________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

343 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


دوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است! آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد وگربه که موش دوست دارد! باید دید وقتی کسی میگوید دوستت دارم آیا معنی اش اینست که میخواهد ما را خرج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام میدهم اگر بیمارشدی تا صبح برای تو بیدار میمانم. دکتر الهی قمشه ای ___________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

356 Days ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ؛ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ...! ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻳﺪ !؟ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ؛ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ، ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﻖّ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭﮐﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﺳﺮﮎ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ...! ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ❌ دكتر_حلت _______________ ______________________ istgahe vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

1 Years ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


من از بودن هایی که نیستند،از نبودن هایی که هستند،از داشتن هایی که معنای نداشتن است و از نداشتن هایی که دیگران گمان میکنند که داشتن است..من از سکوت های بلند،از فریادهای آرام،از هستم های دروغ...از میروم های بااشک،ازسلام های بی خداحافظی، از خداحافظی های بی سلام..از دلتنگی ها ،از رابطه ی شلوغ پراز تنهایی متنفرم... تنهایی بی دغدغه و آسودگی خیال می ارزد به اینکه حرمتت رابشکند،روحت رامچاله کنند،نیکی هایت را وظیفه بخوانند،و تو یک اسباب سرگرمی بیشتر نباشی!!! تنها باش اما اگر خواهان بودی که تنهایی را رها کنی کسی را انتخاب کن که تورابفهمد،وجودت را به انزوا نکشاند ،دلگیر که بودی با آغوشی یا حرف ساده ای دلگرمت کند.... انسان های بیهوده را بیهوده به حریممان راه ندهیم ________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits 500px

1 Years ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


قرار بود با سواد شویم یک عمر صبح زود بیدار شدیم... لباس فرم پوشیدیم... صبحانه خورده و نخورده... خواب و بیدار... خوشحال یا ناراحت ... با ذوق یا به زور... راه افتادیم به سمت مدرسه قرار بود با سواد شویم روی نیمکت های چوبی نشستیم صدای حرکت گچ روی تخته ی سبز رنگی که می گفتند سیاه است را شنیدیم با زنگ تفریح نفس راحت کشیدیم و زنگ آخر که می خورد مثل یک پرنده که در قفسش باز می شود از خوشحالی پرواز کردیم قرار بود با سواد شویم بند دوم انگشت اشاره مان را زیر فشار قلم له کردیم و مشق نوشتیم به ما دیکته گفتند تا درست بنویسیم گفتند از روی غلط هایت بنویس تا یاد بگیری، ما نوشتیم و یاد گرفتیم قرار بود با سواد شویم از شعر گفتند... از گذشته های دور گفتند... از مناطق حاصل خیز گفتند... از جامعه گفتند... از فیثاغورث گفتند ... از قانون جاذبه گفتند... از جدول مندلیف گفتند... استرس... ترس... نگرانی... دلهره... حرف مردم... شب بیداری و تارک دنیا شدن کنکور شوخی نداشت... باید دانشجو می شدیم... قرار بود با سواد شویم دانشگاه و جزوه و کتاب و امتحان و نمره و معدل... تمام شد تبریک ... حالا ما دیگر با سواد شدیم:) فقط می خواهم چند سوال بپرسم... ما چقدر سواد رفتار اجتماعی داریم؟ ما چقدر سواد فرهنگی داریم؟ ما چقدر سواد رابطه داریم؟ ماچقدر سواد دوست داشتن داریم؟؟ ماچقدر سواد انسانیت داریم؟ و ما چقدر سواد زندگی داریم؟ قرار بود با سواد شویم _________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits 500px

1 Years ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


دنیا بسیار زیباتر می‌شد اگر انسان‌ها به جای دین، به انسانیت معتقد بودند، انسانیت چیزی‌ ست ورای همه‌ی ادیان انسانیت ، مهربانی‌ ست نماز و دعا و روزه ندارد انسانیت گاهی یک لبخند است که به کودک غمگینی هدیه می‌کنید ... احمد_شاملو ___________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

1 Years ago
Hossein F A R S A D (hfarsad) Instagram Photos and Videos

Hossein F A R S A D

@hfarsad


Comment from Hossein F A R S A D:


با یکی از دوستانم سوار تاکسی شدیم.هنگام پیاده شدن دوستم به راننده تاکسی گفت: ممنون آقا،واقعا که رانندگی شما عالی است. راننده با تعجب گفت:جدی میگویید یا اینکه داری مرا دست می اندازی؟! دوستم گفت:نه جدی گفتم . خونسردی شما در رانندگی در چنین خیابان های شلوغی قابل تحسین است.شما بسیار خوب رانندگی نموده و قوانین را رعایت میکنید راننده لبخند رضایت بخشی زد و دور شد. از دوستم پرسیدم : موضوع چی بود؟! گفت سعی دارم " عشق " را به مردم شهر هدیه کنم! با صحبت های من آن راننده تاکسی روز خوشی را پیش رو خواهد داشت . رفتار او با مسافرانش خوب تر از قبل خواهد بود،مسافران نیز از رفتار خوب راننده انرژی میگیرند و رفتارشان با زیر دستان،فروشندگان ، همکاران و اعضای خانواده خوب خواهد بود. به همین ترتیب خوش نیتی و خوش خلقی میان حداقل هزارنفر پخش خواهد شد. من هر روز با افراد زیادی روبرو میشم. اگر بتوانم فقط 3 نفر را خوشحال کنم،بر رفتار 3 هزار نفر تاثیر گذاشته ام . خوشحال کردن مردم یک شهر کار ساده ای نیست اما اگر بتوانم چند نفر را خوشحال کنم کار بزرگی انجام داده ام. روح زندگي ما همين عشق است.هر وجودي روحي دارد و روح زيست اصلي ما عشقي است كه مي آفرينيم و نثار هستي مي كنيم. حال آنكه برخي از ما با يك ادبيات ناپسند در پي فرصتيم كه همديگر را تحقیر كنيم؛ واااي چقدرر چاق شدي! موهاي سفيدتم كه كم كم در اومد اينهمه كار ميكني براي اينقدرر در آمد؟! تو واقعاً فكر ميكني در اين امتحان قبول ميشي؟! و.... اين جملات و امثال آنها كاملاً مخرب نيروي عشق هستند و عشق را از رابطه ها گريزان مي كنند.اگر بتوانيم زيبايي را در نگاه خودمان جاي دهيم اصولاً عشق است كه از وجود ما ساطع ميشود. بياييم جريان عشق را در زندگي خود جاري كنيم. ________________________ vscoportrait portraitmood ax_caption rsa_portraits portraitpage topcaptuers ir_photographer earth_portraits xtasy I_owe_myself iran_art_pic thstreetlife ax_matn harfeaks discoverportrait makeportrait iranportrait Profile_Vision kdpeoplegallery ir_photographers_club theportraitpr0ject kdphotostudio discoverthis1x ig_heartshot marvelous_shots faces igpodium_portraits

1 Years ago