Edyta Luberda

Edyta Luberda

@eluberda

👻- orchiae
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


Budapeszt 🇭🇺 📸: @t.seba

132 Days ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


💃🏼

134 Days ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


219 Days ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


🎶 "Fuck you all the time"

284 Days ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


317 Days ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


328 Days ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


1 Years ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


😉😉

1 Years ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


weddingday 👰🏼👱🏼

1 Years ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


1 Years ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


Trzy razy na tak!!!! 🏆🏆🏆 gymlife gym bodybuilding grandprix DUMNA ☺️☺️

1 Years ago
Edyta Luberda (eluberda) Instagram Photos and Videos

Edyta Luberda

@eluberda


Comment from Edyta Luberda:


I'm so proud of you. 😌 1miejsce🏆 fitness wk sopot2016gym gymlifebodybuilding bodybuilder FOLLOW ➡️ @t.seba 🏋🏼🏆

1 Years ago