Comment from nngducanhh:

Trên đời này đẹp nhất là tình yêu mà đau đớn nhất cũng chính là tình yêu... #vietcuteguy

8 Days ago

Comment from nngducanhh:

Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một chút...

25 Days ago