Ελένη Στραβοράβδη

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav

Ionian University, History📒 20, Athens-Corfu, Greece🏛
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


|Nature is not a place to visit. It is home.| 🌍 • • • • • • • autumn corfu paleokastritsa greece wu_greece nature_greece expression_greece exquisite_greece greecelover_gr

2 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


|autumn's beauty| 🍁 corfu greece autumn wu_greece nature_greece greecelover_gr

4 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


|Do more things that makes you forget to check your phone| 💙

4 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Μεγάλε μου έρωτα... 🌍 paleokastritsa corfu greece autumn wu_greece greecelover_gr nature_greece

5 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


And the sky is grey. ☁🌍 autumn corfu greece wu_greece greecelover_gr ig_greekshots the_daily_traveller ilovecorfu

12 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


~away from the city🌍 • • • • • • autumn corfu greece wu_greece nature_greece the_daily_traveller

18 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire. 🌄 🌍 corfu greece autumn sunset wu_greece ilovecorfu

18 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


|a beautiful sunset that was mistaken for a dawn| 🌆 🌆 sunset autumn corfu greece wu_greece greecelover_gr

22 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


~October~ 🌲🌊🌲 🌍 wu_greece autumn corfu nature_greece ilovecorfu

22 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Scars tell the story of where you've been. They don't dictate where you're going.💙 gm goodmorning

22 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


~sky~ 🌇 🌍 autumn wu_greece corfu

24 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


~Γαλήνη~ 🌎 autumn wu_greece corfu

31 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


"άνευ ύδατος δύναμαι, άνευ σου ου" 🌎 autumn wu_greece corfu

31 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Take me to church. 🌎 corfu greece wu_greece

38 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Blue is the warmest color. 🌎 wu_greece greecelover_gr

43 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Favourite colors. 🌎 corfu greece wu_greece

44 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Nature is always kind. 🌎 autumn corfu wu_greece

45 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


The older we get, the better we used to be. 💙

49 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Μα κι εγώ θάλασσα είμαι. 🌎 corfu greece wu_greece

54 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Colors of blue. 🌎 sidari corfu greece wu_greece

61 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


A great day! 🌎 autumn sidari corfu greece wu_greece

62 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


-Travel with me- 🌎 wu_greece corfu

69 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


-πνίγομαι, πνίγομαι. πέτα με σε θάλασσα βαθιά- 🌎 wu_greece corfu autumn

70 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


LAST DAY OF SUMMER 🌎 wu_greece paleokastritsa corfu

81 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


-let it be- 🌎 summer corfu greece wu_greece

85 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Cold days are coming. 🌎 summer wu_greece paleokastritsa

98 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Some imagination is needed. 🌎 summer greece wu_greece corfu

101 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


-para para paradise- 🌊 summer palaiokastritsa corfu greece wu_greece

104 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


🌍 🌊 summer Corfu wu_greece

114 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Crystal beauty 🌊 summer Corfu greece wu_greece

134 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


Summer in Corfu 🌊 Corfu greece wu_greece

145 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


A breath away. 🌍 Corfu corfuisland greece ilovecorfu travel_greece summer

148 Days ago
Ελένη Στραβοράβδη (eleni_strav) Instagram Photos and Videos

Ελένη Στραβοράβδη

@eleni_strav


Comment from Ελένη Στραβοράβδη:


The less you say, the more weight your words will carry. 💙

153 Days ago