خوشنویسی _ بابل

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8

نستعلیق ، شکسته
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. گوشه ای از کمکهای غیرنقدی دوستان و همشهریان عزیز ( شهرستان_بابل ) به هموطنان کرد سرپل_ذهاب . سپاس از خانواده ی محترم و مهمان نواز محمدیان ( شهر زرنه ) . ممنون از دوستان همشهری خودم و مخصوصا حامد و سعید عزیز .۹۶/۰۸/۲۷ سرپل_ذهاب سر_پل شهرستان_بابل مسعودملکشاه مسعود_ملکشاه بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

3 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶باز آن سوار مست به نخجیر میرود 🔶دستم ز کار و کار ز تدبیر میرود 🔶من بیهشم، که میدهد از یار من خبر؟ 🔶این باد مشک بو که به شبگیر میرود . چلیپا چلیپا_نستعلیق nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

7 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. هوالعزیز ◼ کرمانشاه_عزیز_تسلیت ◼ چلیپا چلیپا_نستعلیق nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند ملکشاه

10 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶جز آستان تو ام در جهان پناهی نیست🔶 . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ nastaligh nastaliq شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

13 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔸بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

19 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔸بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

21 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 🔶بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

23 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. جز آستان توام در جهان پناهی نیست . سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست . عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم . که تیغ ما به جز از ناله‌ای و آهی نیست . چرا ز کوی خرابات روی برتابم . کز این بهم به جهان هیچ رسم و راهی نیست . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

32 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. یه روز خوب...🌱🌲⚘🌹☘🌳🍃🍁 🌸 با آوا جون ، کیان جون ، هانا جون 🌸 بندپی_غربی_دیوا ۹۶/۰۷/۲۸ . پاییز مهرماه جنگل طبیعت رودخونه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند مسعود_ملکشاه مسعودملکشاه

34 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. بنیاد_عمر_بر_باد_است . . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

35 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶 هوالعزیز صدای : استاد ابوالحسن_خوشرو استاد محمدرضا_اسحاقی بخط مسعودملکشاه شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

38 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶هفته ی خوشنویسی گرامی باد🔶 . "هفته ی هنرِ بر همه ی خوشنویسان ، اساتید بزرگوار و هنرجویان عزیز مبارک باد" . اساتید بزرگوارم : استاد_جواد_مهدی_پور استاد_سل اد_سلمان_تقی_زاده استاد_محمدمه از جناب آقای رضا افضلی در مورد خط خوش: . خط مي نويسي، روي غم پا مي گذاري  غم را به قلبِ نقطه ها جا مي گذاري دركوچه و پس كوچۀ تالار هستي آويزه ها از نقش زيبا مي گذاري هر تابلو، رنگين كمانِ آرزويي است  در پيشِ چشمِ اهلِ دنيا مي گذاري هر واژه اي را مي نويسي، پلّه پلّه گامي به بامِ عشق، بالا مي گذاري  در گوشه شب هاي خلوت، با قلم ني  پا سوي آن پنهانِ پيدا مي گذاري با قايقي از ني قلم، در بحرِ واژه اوقاتِ عمرت را به دريا مي گذاري چينت ز زلف و نقطه ات از خالِ يار است  چون نقطه بر خطّ چليپا مي گذاري تو خالق زيبايي از وصلِ حروفي وقتي كنار هم الفبا مي گذاري . شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

40 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶بیار باده ..... . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

44 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 🔶گره از کار فروبسته ما بگشایند 🔶اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند 🔶دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

47 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶هر کجا هستم باشم . 🔶آسمان مال من است . 🔶پنجره، فکر ، هوا، عشق ، زمین مال من است . 🔶چه اهمیت دارد . 🔶گاه اگر می رویند . 🔶قارچ های غربت ؟ شعر سهراب_سپهری مسعود_ملکشاه مسعود بابل عکس: بندپی_شرقی شالینگچال ۹۶/۰۶/۳۱ ( فیلبند از اینجا مشخصه)

56 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶نه تو می مانی و نه اندوه . و نه هیچ یک از مردم این آبادی... . *به حباب نگران لب یک رود قسم* . و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، . *غصه هم می گذرد* . آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... . لحظه ها عریانند. . به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز...🔶 . سهراب_سپهری .... "ویرایش کار : زحمت یک دوست" سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

66 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محم صلوات اللهم_صلعلی_محمد_وآل_محمد . خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

67 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶لحظه های زندگی مثل چشمه مثل رود گاه می جوشد ز سنگ گاه می خواند سرود سر به ساحل می زند موج شط زندگی لحظه ها چون نقطه ها روی خط زندگی می رود هر دم به پیش کاروان لحظه ها مقصد این کاروان جاده ای بی انتها لحظه های زندگی چون قطاری در عبور ایستگاه این قطار بین تاریکی و نور گاه در راهی سیاه گاه روی خط نور گاه نزدیک خدا گاه از او دورِ دور . شعر قیصر_امین_پور مازندران بابل بندپی_غربی_دیوا روستای_دیوا کئولی ملکشاه مسعود_ملکشاه مسعودملکشاه آرامش سکوت جنگل کوه رود mazandaran babol banpey_diba mazandaran_babol

71 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. "خط پُر از ایراد منو به بزرگواریتون ببخشید" این شعرو دوست دارم و بدون تمرین و بداهه نوشتم. . 🔶به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی تک و تنها به تو می اندیشم همه وقت همه جا من به هر حال که باشم به تو میاندیشم تو بدان این را تنها تو بدان تو بیا تو بمان با من تنها تو بمان جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب من فدای تو به جای همه گلها تو بخند اینک این من که به پای تو درافتاده ام باز ریسمانی کن از آن موی دراز تو بگیر تو ببند تو بخواه پاسخ چلچله ها را تو بگو قصه ابر هوا را تو بخوان تو بمان با من تنها تو بمان در دل ساغر هستی تو بجوش من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است 🔶آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش🔶 . فریدون_مشیری سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

74 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 🔶بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ معين شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند @n.moei

74 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔸بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

81 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔸یزدان به تو عمری دگر و روز دگر داد . 🔸یک صبح دگر، ظهر دگر، شام دگر داد . 🔸پس سجده و صد شکر که پیمانه نشد پر . 🔸این روز مبارک که خدا لطف دگر داد...

90 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس . 🔶بیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرس . 🔶ز آنجا که لطف شامل و خلق کریم توست . 🔶جرم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس . 🔶خواهی که روشنت شود احوال سوز ما . 🔶از شمع پرس قصه ز باد هوا مپرس . 🔶من ذوق سوز عشق تو دانم نه مدعی . 🔶از شمع پرس قصه ز باد هوا مپرس . 🔶هیچ آگهی ز عالم درویشیش نبود . 🔶آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس . 🔶از دلق‌پوش صومعه نقد طلب مجوی . 🔶یعنی ز مفلسان سخن کیمیا مپرس . 🔶در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست . 🔶ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس . 🔶ما قصهٔ سکندر و دارا نخوانده‌ایم . 🔶از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس . 🔶حافظ رسید موسم گل معرفت مگوی . 🔶دریاب نقد وقت و ز چون و چرا مپرس . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

93 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶بیار باده که بنیاد عمر بر باد است . شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

94 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶 نمایش خاله سوسکه . 🔸ب قلم : حسن شیردل . 🔸کاری از : مهران امیری . ✅زمان اجرا : 4 الی 20 شهریور / ساعت 20 . ✅مکان : بابل چهار راه فرهنگ کانون امام خمینی

95 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند 🔶که اعتراض بر اسرار علم غیب کند 🔶کمال سر محبت ببین نه نقص گناه 🔶که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

96 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه بخط مسعود_ملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

96 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶سنگ مزن بر سبو که نیک نباشد🔶 . شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیق مسعودملکشاه مسعود_ملکش بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند T.me/honare_ghalam

97 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 🔶گره از کار فروبسته ما بگشایند 🔶اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند 🔶دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ میرزاغلامرضا میزرا_غلام_رضا شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکشا بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

99 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶درد عشقی کشیده‌ام که مپرس . 🔶زهر هجری چشیده‌ام که مپرس . . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ سیاهمشق سیاه_مشق شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکشا بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

100 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکشا بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

107 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶چون بلبل مست راه در بستان یافت 🔶روی گل و جام باده را خندان یافت 🔶آمد به زبان حال در گوشم گفت . 🔶دریاب که عمر رفته را نتوان یافت . . 🔸روح همه ی اموات همیشه شاد🔸 . خیام_نیشابوری حکیم_عمر_خیام شعر موسیقی بلبل_مست سکوت آرامش خط قلم رقص_قلم مسعودملکشاه بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند دیوای_قشنگ_ما روستای_دیوا

109 Days ago
خوشنویسی _ بابل (masoud_malekshah8) Instagram Photos and Videos

خوشنویسی _ بابل

@masoud_malekshah8


Comment from خوشنویسی _ بابل:


. 🔶درد عشقی کشیده‌ام که مپرس . 🔶زهر هجری چشیده‌ام که مپرس . 🔶گشته‌ام در جهان و آخر کار . 🔶دلبری برگزیده‌ام که مپرس . غزلیات_حافظ حضرت_حافظ شیراز حافظ_شیرازی حافظ لسان_الغیب_حافظ شعر خط قلم خوشنویسی خطاطی calligraphy هنر art نستعلیقمسعودملکشاه مسعود_ملکشا بابل بندپی_غربی_دیوا فیلبند

112 Days ago