@savviann

Nothin' but words
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


除了靠一口仙气吊着 还需要一些饮品的加持

3 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


9 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


Into the sea wayfarerschapeloceanpch

10 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


11 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


too peaceful🌼

13 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


🌄

16 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


珍惜每一个不上课的好日子

17 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


40 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


天要下雨

40 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


44 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


45 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


47 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


SoCal不过冬🍃

48 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


48 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


🌲

63 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


65 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


一杯敬故乡 一杯敬远方

69 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


做了一个家里放不下的桌子也是real头疼

72 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


Dream the unthinkable

80 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


🍦

103 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


117 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


138 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


138 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


夏天的尾巴🌊

138 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


🖤

140 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


141 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


142 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


147 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


Matcha Mille Crepe 🍰Homemade

152 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


HeavyIndustry

154 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


154 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


颜色很葡萄Rose

154 Days ago
 (savviann) Instagram Photos and Videos

savviann

@savviann


Comment from savviann:


161 Days ago