سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan

_بو ناردن و بلاوکردنه وه ی وینه؛ په یچه که تاگ که ن >برای ارسال عکس پیچ رو تگ کنید. -Nature&Culture&You know""kurdistn"" -channel-telegram- link⤵️
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


13 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


13 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


جل و به رگی ره سه ن و جوانی کوردی کوپی🚫⛔ فارسی/لباس زیبای کردی ...کپی ممنوع🚫

13 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


14 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


مروف به بینینی ئه م دیمه نانه ئاهی ده خوازیت بو ژیانی لادی ئیوه ده لین چی؟ فارسی/ادم با دیدن همچنین صحنه های حسرت زندگی روستایی میخوره نظر شما چیه ؟

1 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


جیاوازی کچی لادی و شار له م فیدیویه دا😣😣😌 فارسی/فرق یه دختر روستایی با دختر شهری اینجا معلوم میشه 😏😏

1 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


گه وره ترین بونه ی کورده واری به شیوه یی ته واو له تلگرام. فارسی/بزرگترین و قشنگترین مراسم کردها حتما ببینید در تلگرام گذاشتم تا دانلود کنید لینک کنال در بیو موجود هست

1 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


کانی بل

1 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


🤣🤣🤣🤣😂ئه وه ی کامیراکه فارسی/خنده ام فقط واسه عکاسه چرا ان 🤣🤣🤣🤣😂

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


Wawol😨😱😨😨

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


نانی حه لال ...تو بلیت چه ند کیلو بیت فارسی/نون حلال ...به نظرتون چند کیلو باشه

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


ئاریوس ئه و کوره جوانه ی کورد شایه نی لایکه .. فارسی/اریوس پسر خشکل کرد لایک داره یا نه

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😍😍

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


پاییز بوو ... کام هاوڕێت حەزی لەم گۆرانیەیە تاگی بک فارسی/یکی از دوستانت رو تگ کن و بهش تقدیم کن

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


دایک💙مادر

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😋😋😋

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


عاشقی ئه م ژیانه ساده م دور له هه موو شت ..😍😍

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


هه ر که س زانی چوون چوته ئه وی دو روژ له پیچ ده بیته خاوه ن ریکلام 😱 فارسی/این چطوری رفته انجا هر کی دونست تا دو روز واسش تبیلغ میشه در😱 پیچ جواب درست تا ۲۴ساعت اینده هدیه ی ویژه ی پیچ دو روز تبلیغ

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


له هه ورامانه وه ... از دیار دور اورامان...

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


کانی بل

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


پالنگان ...

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


که سی لی یه ...😍🤔 فارسی/کسی اینجاست 😍😍

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


گه ر به توانا بوو لات ته نهاlike کی کی بچوکی بکه ❤🥇😱😱😱 فارسی/اگه واقعا کار بچه حق لایک داشت لایک کنید درود😍❤😱😱😆

5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


هاوریکت تاگ بکە کە زور حەزی لە چایە فارسی/ان دوستت رو تگ کن خیلی چایی دوست داره 😍😁 .

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


به ده ست خووم نی یه عاشقی ئه م وینه م فارسی/دست خودم نیست عاشق این عکسم

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


سلاو له و خوشه ویستانه ی که جوابی ئه م شیره پیاوه ده دنه وه ...پاره دار نی یه فارسی/درود بر تموم ان عزیزانی که جواب سلام می دند ..ثروتمند نیست!

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


ده زانن کوی یه ؟کی حه زی له م وه رزه یه فارسی/می دونید کجاست ..کیا عاشق این فصل هستند

6 Days ago