سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan

_یه که مین لاپه ره ی باور پیکراو تایبه ت به سروشت و که لتوری کوردستان/ هه ر چوار پارچه -Nature&Culture&You know""kurdistn"" Tv.telegram⬇️Joined
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


ماشاالله @nature.kurdistan

16 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


18 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


18 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😢😢🙏🙏🙏💙 @nature.kurdistan

18 Hours ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


تومار کردنی ساته کان 😉فوتوگرافیک تاگ که ن... فارسی/شکار لحظه هاست دیگه 😉😊عکاس دوست رو تگ کن بگو چه شکاری. @nature.kurdistan

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


وضعیت کولبران😢😢به احترامشون💙 @nature.kurdistan

2 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


لە سروشتە جوانەکەی کوردستانەوە... ده توانن چند کومینت بنوسن بو ئه کتیف فارسی/از طبیعت زیبای کردستان ..میشه چند کامنت بزارید برای بهبود و رفع مشکل پیچ

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


دوینی کرمانشان فارسی/دیروز کرمانشاه @nature.kurdistan

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


جوانین!🤔like فارسی/زیبا هستیم!😙😙😙😚

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😭😭😭😢💙💙💙💙 @nature.kurdistan

3 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


له هه ورانانه وه ئیمرو ... فارسی/از دیار دور اورمان...امروز @nature.kurdistan

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😭😭😢😢😭😭😢😭😭😭😭💙 @nature.kurdistan

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😍😍😍😍😐😥😥😌 @nature.kurdistan

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


تووم و جری بو به راستی هههه🤣 فارسی/توم و جری به واقعیت پیوست😁 @nature.kurdistan

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😆😁😀🤔🤤🤤😲😓😲↩ @nature.kurdistan

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


چوونه هاوریان له هه ورامانه وه فارسی/چطوره دوستان از دیار دور اورامان @nature.kurdistan

4 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


تا ده توانن لایک و کومینت بکه ن تا بابه ته کان ببینریت سوپاس ..گه ر به دلتانه😓 فارسی/تا می تونید لایک و کامنت بزارید تا مطالب دیده شه اگه پیچ قبول دارید 😓 @nature.kurdistan

5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


ژیان تان شاد وه ک ئمه .....له کنالی تلگرام به شیوه ی ته واو لینکی له بیوی په یچ فارسی/زندگیتون بمب انریژی مثل این کامل می زازم توی کنال تلگرام لینک کنال در بیو موجود می باشد Telegram/naturekurdistan

5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


چه ن جوانه فارسی/چه زیبا @nature.kurdistan

5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


کورد۱یان ۲

5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


ھاورێیەکت تاگ بکە بۆ دڵ باشە فارسی/یک دوستت رو تگ کن واسه قلبش خوبه @nature.kurdistan

5 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


کسی هست بدونه این چی هست؟ درمنطقه شما چی بهش می گویند؟ @nature.kurdistan

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😢😢😢😢 @nature.kurdistan

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


😍😍😍😍 @nature.kurdistan

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


فارسی/کیا می دونن این کجاست ؟؟

6 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


بو ریز گرتنی 💙😢که هه ر چه ن کاره که ی قورسه نالیت منداله کانی برسی بن فارسی/به احترامش💙 هر چند کارش خیلی سخت هست ولی نمی زاره فرزندانش گرسنه بمونند... @nature.kurdistan

7 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


جوانه ...زیباست⬇️⬇️⬇️ @nature.kurdistan

7 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


Like💙😄😄😄😍😘 @nature.kurdistan

7 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


هاوڕێیەکت تاگکە بۆ ئەم هەڵپەڕکێ ڕۆمانسیە.....😁 فارسی/دوستت رو تگ کن برای این رقص پر انریژی و ....😄🤗🤗 @nature.kurdistan

7 Days ago
سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (nature.kurdistan) Instagram Photos and Videos

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان

@nature.kurdistan


Comment from سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان:


کچه جوانیکی کورد به جل و به رگی ره سه نی کوردی... فارسی/دختر زیبای کرد...با لباس زیبای کردی @nature.kurdistan

7 Days ago