❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee

✗ F R E E D O M 🎈🎈🎈
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Có lẽ cũng đã là mùa hè cuối cùng. 20 ngày ở bên gia đình trọn vẹn, 20 ngày tạm rời xa những âu lo bộn bề mà gần đây phải gánh lấy nhưng là 20 ngày không vô ích. Đã biết lắng nghe hơn, đã biết nói ra nhiều hơn. Xác định được con đường để đi rồi, phải biết quý trọng từ những thứ gặp ở trên đường đi. Cho đến khi trở lại, hãy mang về bất cứ thứ gì đó có ích còn hơn chẳng có gì. Vươn mình đứng vững như một cái cây, em nhé. . . . inhere dalat vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes natureinmysoul vsconature littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

2 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Bởi mới bảo, có nói ra được lòng mới bình yên được. . . . inhere dalat vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes natureinmysoul vsconature littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

3 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Bởi mới bảo, có nói ra được lòng mới bình yên được. . . . inhere dalat vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes natureinmysoul vsconature littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

4 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


. . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

7 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


. . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

8 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


. . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

8 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Em nghĩ mình bé lắm Ngờ đâu đã đến giờ Khoác lên mình tấm áo Bước theo anh về nhà Anh nhẹ nhàng khe khẽ Với anh em vẫn bé, Yên tâm, có anh mà. . . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

8 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Ơ này trời đẹp thế, Anh đi đâu, mau về Mình cùng ngồi xuống ghế Bàn chuyện ngày phu thê . . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

8 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Em nghĩ mình bé lắm Ngờ đâu đã đến giờ Khoác lên mình tấm áo Bước theo anh về nhà Anh nhẹ nhàng khe khẽ Với anh em vẫn bé, Yên tâm, có anh mà. . . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

8 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Em nghĩ mình bé lắm Ngờ đâu đã đến giờ Khoác lên mình tấm áo Bước theo anh về nhà Anh nhẹ nhàng khe khẽ Với anh em vẫn bé, Yên tâm, có anh mà. . . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

9 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Em nghĩ mình bé lắm Ngờ đâu đã đến giờ Khoác lên mình tấm áo Bước theo anh về nhà Anh nhẹ nhàng khe khẽ Với anh em vẫn bé, Yên tâm, có anh mà. . . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

9 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Em nghĩ mình bé lắm Ngờ đâu đã đến giờ Khoác lên mình tấm áo Bước theo anh về nhà Anh nhẹ nhàng khe khẽ Với anh em vẫn bé, Yên tâm, có anh mà. . . . inhere quangbinh vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural weddingfun weddingphotography oldphotos littlethings littlegirls wedding vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

9 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Trong mắt anh có em... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

10 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Góc phố quen nơi mình cùng hẹn... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

10 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Trong mắt anh có em... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

11 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Về con người, về lối nhỏ, tấm chân tình nơi đây ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

11 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Về con người, về lối nhỏ, tấm chân tình nơi đây ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

12 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Về con người, về lối nhỏ, tấm chân tình nơi đây ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

12 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Về con người, về lối nhỏ, tấm chân tình nơi đây ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

12 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Anh muốn kể em nghe một ngày nắng phố Hội ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

12 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Anh muốn kể em nghe một ngày nắng phố Hội ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

13 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Anh muốn kể em nghe một ngày nắng phố Hội ... . . . inhere hoian vietnamese naturephoto smallthings smallworld naturelover sun sunshine sunny sunnyday sunrise natural oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

13 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"Chỉ cần một cái nắm tay, ngày dài hay ngắn cũng sẽ nhẹ trôi..." . . . couple sunnyday sunshine natural naturephotos natureinmysoul picoftheday naturallight ig_today pictures photography vsco vscocam naturalshot daytrip danang littlegirls littlethings littleone vietnam vietnamese vietquotes

18 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"người thương, nghĩa là không cần hiểu. dù khó chiều, dù nhiều điều, vẫn thương..." . . . couple sunnyday sunshine natural naturephotos natureinmysoul picoftheday naturallight ig_today pictures photography vsco vscocam naturalshot daytrip danang littlegirls littlethings littleone vietnam vietnamese vietquotes

18 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Mấy chuyện không vui đó, thôi em bỏ cả đi Nghĩ nhiều để làm chi, mình thương nhau được rồi... . . . couple sunnyday sunshine natural naturephotos natureinmysoul picoftheday naturallight ig_today pictures photography vsco vscocam naturalshot daytrip danang littlegirls littlethings littleone vietnam vietnamese vietquotes

18 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"Năm năm tháng tháng, thanh xuân mang đầy chấp niệm. Suốt chặng đường này, ai cũng đều có mệt mỏi, có bất lực, có dằn vặt, cũng có một câu "Không từ bỏ". Không tin cái gì cách trở khó tương phùng, chỉ tin người có lòng sẽ ở lại bên nhau..." . . . couple sunnyday sunshine natural naturephotos natureinmysoul picoftheday naturallight ig_today pictures photography vsco vscocam naturalshot daytrip danang littlegirls littlethings littleone vietnam vietnamese vietquotes

18 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"Người khác không thương em, không sao cả. Đời này chỉ cần mình anh thương là đủ rồi..." . . . couple sunnyday sunshine natural naturephotos natureinmysoul picoftheday naturallight ig_today pictures photography vsco vscocam naturalshot daytrip danang littlegirls littlethings littleone vietnam vietnamese vietquotes

19 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"Nếu chúng ta không gặp được đúng người, có phải chúng ta sẽ cô đơn cả đời không?" . . . couple sunnyday sunshine natural naturephotos natureinmysoul picoftheday naturallight ig_today pictures photography vsco vscocam naturalshot daytrip danang littlegirls littlethings littleone vietnam vietnamese vietquotes

19 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"Anh đừng nói gì cả Về những điều xa xôi Chúng mình cứ yêu thôi Đừng bận tâm chuyện gì..." . . . inhere couple vietnamese vietquotes smallthings smallworld smallgirl sun sunshine sunny sunnyday sunrise olddays oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

19 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"Đời sống dài rộng thế Tìm được nhau không dễ Nên mình đừng có để Phải chia lối đường về..." . . . inhere couple vietnamese vietquotes smallthings smallworld smallgirl sun sunshine sunny sunnyday sunrise olddays oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

19 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


"I hope we stay together for a long time." . . . inhere couple vietnamese vietquotes smallthings smallworld smallgirl sun sunshine sunny sunnyday sunrise olddays oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

19 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Thế rồi cũng chia tay Sau trăm lần nấn ná Lòng người nhanh phai phôi Có gì đâu mà lạ... Chẳng thương nhau được nữa Chẳng yêu cho lâu bền Đau một lần cho biết Nhớ rồi đâu dễ quên Kỉ niệm giờ tan tác Nhạt nhoà theo thời gian Đèn quật cường đến mấy Gió bão cũng lụi tàn Dẫu có tin đến mấy Em cũng bất lực mà Ngọt ngon anh có sẵn Ban phát bao người qua Dẫu có nhớ cùng kiệt Anh cũng buông xuôi lòng Anh như thuyền nô sóng Người như mênh mông sống Làm sao tình đứng vững Trước ngàn vạn lung lay Làm sao mình trọn vẹn Khi ruột gan hao gầy Thế là chuyện chấm hết Chuyện tình yêu phi thường Chẳng có gì vĩnh cửu Cả cái trò yêu thương Em không đủ tin tưởng Anh chẳng thể một đời Thì đành tự lau lấy Thứ vừa từ mắt rơi... . . . inhere me vietnamese vietquotes smallthings smallworld smallgirl sun sunshine sunny sunnyday sunrise olddays oldtimes oldpics oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

20 Days ago
❤️❤️Hồng Anh❤️❤️ (ty.ee) Instagram Photos and Videos

❤️❤️Hồng Anh❤️❤️

@ty.ee


Comment from ❤️❤️Hồng Anh❤️❤️:


Mấy nay chẳng làm được gì trọn vẹn cả, lại bị cho leo cây luôn vài lần. Cả mấy ngày dồn đủ bao nhiêu vui buồn chán nản thất vọng đủ hết cả. Chẳng có gì trọn vẹn, 7 năm cũng không trọn vẹn. Chẳng sân si ham muốn, chẳng đố kị ghen ghét. An nhiên rồi bình lặng đón nhận. Xin lỗi và cảm ơn cả thanh xuân, cả tuổi trẻ. Tớ vẫn thương. . . . vietnamese vietquotes smallthings smallworld smallgirl sun sunshine sunrise olddays oldphotos littlethings littlegirls littleone vietnamesegirl vietnam vsco vscocam natural naturephotos picoftheday mytravel mytravelstory

21 Days ago