🌴🌈 Chloe 🌠🌲

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my

🍁 미미 🍒 媚媚 🍄 ⛄ 潘黄渊庄 🌨 ♑ 摩羯座 ♑ 🎂 1⃣7⃣▪0⃣1⃣▪1⃣9⃣9⃣❎ 🏠 岘港市 🇻🇳 越南🚺越南人 🎶 音乐 📚 言情 🐶 小狗 🛩 旅行 📸 拍照片 🍽🍹 食物和饮料 🌱 🆒 🆓 🆗 💦 🌿
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Đi 1 vòng lớn thiệt lớn, mất biết bao tâm tư và thời gian để suy nghĩ, cuối cùng lại trở lại cái ban đầu 🙃🙃🙃 Everything will be fine... 🙃🙃🙃 oldpic throwback tb

5 Hours ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Cuộc đời sao lắm chông chênh thế ??! ⛈⛈⛈ pattaya 3dartmuseum thailand throwback tb oldpic artinparadise like4like likeforlike

1 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Bay~~~ bay~~~ bay~~~ pattaya thailand 3dartmuseum artinparadise throwback tb oldpic

5 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


📣Hôm nay sinh nhật ông anh thân thân, ông bạn ruột ruột cụa tôiiiii... 📣Học nhanh nhanh về mà chữa bệnh cứu đời ông êiiiii... 🎆🎇🎉🎈🎁 happybirthday mybro brother mybrother bff best love memory lovelymoment throwback tb oldpic likeforlike like4like

7 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Tự nhiên có chút ngẫu hứng 😛 Đoạn hát thì còn ráng được chơ đoạn rap thì cân không nổi =)) cogaibanben cover coversing shortver shortversion guitar acoustic acousticguitar vietnamese vietnamesesong likeforlike like4like

8 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Trên đời này có 1 thứ mà mất đi rồi vẫn có thể dễ dàng lấy lại được... ... Đó chính là MỠ !!! Ôi sao tôi khổ thế này?!! 😭😭😭 throwback tb oldpic me thailand pattaya artinparadise 3dartmuseum

10 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Tới khi nào mới bớt bớt được cái tính bất cẩn và hay quên 😕 Tâm trạng feel so sad ... 😖 pattaya 3dartmuseum thailand throwback tb oldpic artinparadise

12 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


🏖🏖🏖 pattaya artinparadise thailand 3dartmuseum oldpic throwback tb

12 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Còn nốt 1 cái 🙄 Ahuhu. 3am. Vẫn chưa ngủ =((((( Trong đầu cứ ám ảnh Island của Winner nên không ngủ được =((((( throwback tb oldpic

17 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


☀🌡👣💦 Oldpic throwback tb

17 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


😏 Oh... my facial expressions... 🤐🤐🤐 oldpic throwback tb

19 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Cái nhìn ấy ... ... thật 3 chấm ... 🙄🙄🙄 photoshoot look eyes 👀

22 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Hế nhô ✌✌✌💦👕👖👟 likeforlike like4like mirror selfie selca me today fine

24 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

26 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

27 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

27 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

27 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK, THAILAND 🇹🇭 ✈ DANANG, VIETNAM 🇻🇳 Goodbye Bangkok 😃 Goodbye Thailand 😃 I had a lot of beautiful memories here. Thanks so much, Thailand. Love you and miss you. 😻😻😻 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

27 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 My last dessert in Bangkok. 😃 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

27 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 5: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 My last breakfast in Bangkok. 🍛🍛🍛 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

27 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


Về dồi è, nhớ Bangkok nhắmmmm 😭😭😭 DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 Được con ảnh deep vi diệu =)) likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago
🌴🌈 Chloe 🌠🌲 (real.my.my) Instagram Photos and Videos

🌴🌈 Chloe 🌠🌲

@real.my.my


Comment from 🌴🌈 Chloe 🌠🌲:


DAY 4: BANGKOK - THAILAND 🇹🇭 🇹🇭 🇹🇭 💕 likeforlike like4like bangkok thailand travel travels trip summer vacation

28 Days ago