Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk

🇻🇳📸 Góc nhìn của gã hay mơ Saigonese | Dreamer | Film | Sneakerlover | Travel | 92er |
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Hoang cafe từ những ngày đầu. Giờ thì chuyển qua địa điểm mới, khang trang hơn, rộng hơn....nhưng không thích bằng ở chỗ cũ. -------------------------- saigonese hoangcafe vsco vscovn vscosaigon vscovietnam vietnam vietnamese coffeeshop photooftheday morning instadaily hcm hcmc weekend filmisnotdead filmphotography

1 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Good morning Saigon ----------------------- saigonese vscosaigon vscovietnam vietnam vietnamese instavietnam ig_vietnam igvietnam photooftheday vsco vscocam hcm hcmc instadaily morning streetphotography

2 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


" Đã lỡ yêu em nhiều giờ thì anh chỉ biết ngắm mưa. Bao nhiêu hạt mưa là bấy nhiêu nỗi nhớ em..." - JustaTee --------------------- ------------------------------ ko liên quan khỉ gió gì đến lời bài hát của Just A Tea 😅 --------------------------- ------------------------------ saigonese vscosaigon vscovietnam hcm hcmc photooftheday vietnam vietnamese rainyday daloyeuemnhieu justatee htc sensationXL urbeat skullcandy

3 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Dark tone :)) -------------------------- saigonese vsco vscosaigon vscovietnam vietnam vietnamese instavietnam igvietnam ig_vietnam hcmc hcm photooftheday 5theway dalat lamdong mood filmisnotdead filmphotography

5 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Đang nước sôi lửa bỏng mà sức khoẻ chán ghê :3 --------------------------- saigonese vsco vscocam vscovietnam vscosaigon vietnam vietnamese instavietnam igvietnam ig_vietnam hcmc hcm photooftheday film filmisnotdead

9 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Chừng nào mới khoẻ :3 --------------------------- saigonese vsco vscocam vscosaigon vscovietnam vscovn filmisnotdead instavietnam ig_vietnam igvietnam photooftheday hcm hcmc vietnam vietnamese hanoi hue danang

12 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Tự nhiên lại đau ốm vào lúc này :3 --------------------------- saigonese vsco vscocam vscosaigon vscovietnam instavietnam ig_vietnam igvietnam vietnam vietnamese hcm hcmc photooftheday filmisnotdead

13 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Family ------------------------------ saigonese vscovietnam vsco vscosaigon instavietnam igvietnam ig_vietnam photooftheday family filmphotography filmisnotdead filmphoto

19 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Hình linh tinh :3 --------------------------- saigonese vsco vscovietnam vscosaigon vscocam instavietnam ig_vietnam igvietnam photooftheday sunday weekend hcm hcmc vietnam vietnamese school

21 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Saigon tình như Đà Lạt -------------------------- saigonese vsco vscocam vscovietnam vscosaigon vscogram instavietnam igvietnam ig_vietnam hcmc hcm vietnam vietnamese photooftheday weekend

22 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Saigon hơi cũ --------------------------- saigonese instavietnam vsco vscocam vscovietnam vscosaigon igvietnam ig_vietnam hcm hcmc vietnam vietnamese photooftheday old

23 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Throwback ------------------------------ hue vietnam vietnamese vscovietnam vsco vscocam vscosaigon vscovn igvietnam instavietnam ig_vietnam vietnamtrip vietnamtravel travel photooftheday saigon

26 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Rainy day ------------------------------ saigonese vsco vscovn vscocam vscovietnam vscosaigon instavietnam ig_vietnam igvietnam vietnam vietnamese hcm hcmc hcmcity rainyday photooftheday

33 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Anh Bảy ------------------------------ saigonese vscovietnam vscosaigon vscocam vscovn vietnam vietnamese instavietnam igvietnam ig_vietnam instadaily photooftheday hcm hcmc hcmcity mood sunset vsco vscocamvietnam

40 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


- Weekend - ------------------------------ saigonese vscovietnam vscovn vietnam vietnamese igvietnam ig_vietnam hcmc hcm coffeehouse vsco photooftheday weekend coffeeshop cafe

50 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


- Happy birthday -

51 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Weekend ---------------------- saigonese vscovietnam vscosaigon vietnam vietnamese hcm hcmc hcmcity photooftheday instavietnam igvietnam ig_vietnam vsco vscocam

57 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Saigonese -------------------- saigonese vietnam vietnamese vscovietnam vscosaigon vsco vscocamvietnam instavietnam igvietnam ig_vietnam photooftheday hcm hcmc

59 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Saigon ----------------------- saigonese vscovietnam vsco vscocam vscosaigon instavietnam ig_vietnam igvietnam photoftheday hcm hcmc

60 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Có lẽ muốn chụp cái cầu thang này không dính người thì phải đi thật sớm. ------------------------- saigonese vsco vscovietnam vscosaigon vscocam vscovn vscocamvietnam instavietnam igvietnam ig_vietnam photooftheday museum hcm hcmc baotangtphcm instadaily tuesday instasizecreatives

61 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


New week ------------------------------ saigonese vscovietnam vscosaigon instavietnam igvietnam igvietnam vsco vscovn vscocam vscocamvietnam photooftheday vietnam vietnamese hcm hcmc museum newweek

62 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Sunday ------------------------------ saigonese vscovietnam vscosaigon vsco vscocam vietnam vietnamese sunday photooftheday hcm hcmc instavietnam igvietnam ig_vietnam baotang

63 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Good morning Saigon ------------------------------ saigonese vscovietnam vsco vscocam vietnam vietnamese photooftheday instavietnam igvietnam ig_vietnam instadaily hcm hcmc vungtau vscosaigon vscocamvietnam vscocamsg

67 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


New week ------------------------------ saigonese vungtau vscovietnam vsco vscocam vscovungtau vscocamvietnam vietnam vietnamese travel instavietnam igvietnam ig_vietnam beach newweek hcm hcmc photooftheday vietnamtravel

69 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Lễ thế nào các bạn? ------------------------- saigonese cantho vsco vscocam vscovietnam vscocamvietnam vietnam vietnamese photooftheday instavietnam igvietnam ig_vietnam hcm hcmc conson

76 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Good morning Saigon! ---------------------- ----------------------------- saigonese vscovietnam vietnam vietnamese vsco vscocam vscosaigon instavietnam igvietnam ig_vietnam newweek goodmorning macro photooftheday mood hcm hcmc hochiminhcity

83 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Weekend ------------------------------ saigon saigonese lamdong vscovietnam vscosaigon vietnam vietnamese vsco vscocam instavietnam ig_vietnam igvietnam photooftheday weekend baoloc linhquyphapan Randommagazines

85 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Chỉ có trên đây mới có đủ kiên nhẫn để viết caption. Viết đến đây cũng đc một số chữ rồi nhỉ 😆 --------------------------- saigonese vscovietnam vsco vscocam vscocamvietnam vscosaigon instavietnam igvietnam ig_vietnam hcm hcmc vietnam vietnamese photooftheday mood throwback

86 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Ảnh chụp chắc cũng 4 năm rồi nhỉ @kypham92 ------------------------------ saigonese vietnam vietnamese instavietnam vsco vscocam vscovietnam vscosaigon vscocamvietnam igvietnam ig_vietnam photooftheday throwback hcm hcmc old vintage

87 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Hình cũ, màu mới. Hết hình nên cứ post lại ảnh cũ ;)) -------------------------- saigon vscovietnam vsco vscocam vscocamvietnam vietnam vietnamese instavietnam igvietnam ig_vietnam photooftheday hcm hcmc vans instagramhub old lamdong dambri throwback

88 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người! ------------------------------ saigonese vscovietnam vsco vscocam vscosaigon vscocamvietnam instavietnam ig_vietnam igvietnam vietnam vietnamese hcm hcmc photooftheday weekend travel moods

92 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Happy birthday Mom ! My superhero ❤️

93 Days ago
Nguyễn Quốc Cường (cuongkentnk) Instagram Photos and Videos

Nguyễn Quốc Cường

@cuongkentnk


Comment from Nguyễn Quốc Cường:


Throwback ------------------------------ baoloc saigonese vscovietnam vsco vscocam vscocamvietnam vscosaigon vietnam vietnamese instavietnam igvietnam ig_vietnam travel throwback tbt hcmc hcm saigon vietnamtravel photooftheday

94 Days ago