سیـد ابوطالـب موسـوی

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi

. 🇮🇷 📷 📝 🌿 📱 🍕 🎧 🎮 Iran , Mazandaran And Golestan , Born 20 March , Photographer , Poet , Amateur , All Photos Taken By Me ©
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق سال نو خانه یِ دل را بتکان ، هر جا که کینه نباشد عید آنجاست! سید_ابوطالب_موسوی پ.ن: اول فروردین ماه همیشه کمی ناراحتم آخه یکسال به رقم سنی ام اضافه می شه ، تولدمه photobymephonegraphymobliegrapyhonor4cphotographerpoetmousaviabotalebiranmazandarantonekabonshahsavar2017ir_photographers_clubir_photographerir__photoakas_bashiharfeaksir_shomal

4 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق شبی سجاده ام خیس اشک شد ، نمی دانم برای تو گریسته ام یا خدای خود سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotographerpoetmousaviabotalebiranmazandarantonekabon2016SunsetPlainmountainir_shomalir__photoir_photographers_clubakas_bashiharfeaksphotobyir

8 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق با بودنِ تو دلم گرم وُ خوش است میانِ زمستانی که ، برف هایش بر دُوشم سنگینی می کند سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotographerpoetmousaviabotalebiranmazandarantonekabonshahsavar2017flowerpiczoomir_shomalir__photoakas_bashiphotobyirir_photographers_club

10 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق بی هوا میلِ در آغوش تو بودن دارم ای که ترک خورده دلم ، از ستمِ چشمانت سید_ابوطالب_موسوی photobymephonegraphyhonor4cmobliegrapymousaviabotalebirangolestangonbadkavus2016blueskyflowerir__photoir_shomalir_photographers_clubakas_bashiharfeaksphotobyirir_mobilegraphy

12 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق چه پریشانم از این فکرِ پریشان شب و روز که شب و روز کجایی و کجایِ تو کجاست؟ هوشنگ_ابتهاج سید_ابوطالب_موسوی photobymephonegraphymobliehonor4cmousaviabotalebirangolestanir__photoir_photographers_clubir_photographerir_shomalakas_bashiharfeaksphotobyirir_mobilegraphy

15 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق دیگران را نمی دانم! در من اما ، اولین حسی که هر روز صبح بیدار می شود دوست داشتن توست! سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonpoetphotographermousaviabotaleb2016JungleNatureVerdureRoadirangolestanir__photoir_photographers_clubir_photographerir_shomalakas_bashiharfeaksphotobyir

19 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق من از غم برایت می نویسم، تا تو آیی از این درد بی تو می نویسم، تا تو آیی میانِ شوریده حال ماندم من اکنون برایت شعر بی قراری می سُرایم، تا تو آیی سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotoghraperpoetmousaviabotalebirangolestangonbadkavus2017flowerWhiteartificialir__photoir_photographers_clubir_photographerir_shomalakas_bashiharfeaksphotobyir

20 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق من  تو را شعر نمی گویم تو خودت می آیی تو خودت از پس هر واژه برمی آیی سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotoghraperpoetmousaviabotalebirangolestangonbadkavus2016blueskyYellowflowersBrassicanapusir_photographerakas_bashiir_photographers_clubir__photophotobyir

21 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق سِپید شد موهایم میانِ طَعنه های روزگار از نبودِ تو سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotoghraperpoetmousaviabotalebiransemnanshahroud2015SunsetRedSkyDepressedHatredir_photographerir__photoir_photographers_clubakas_bashiharfeaksphotobyir

22 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق روز هایِ بی تو برایم سخت گذشت ، نزدیک می شوم به سالیِ که بدون تو باید آغاز کرد دلتنگ می شوم ، دلتنگ می شوم از نداشتنِ دست هایت ، دلتنگ می شوم برای شُوق آغاز سال نو دلتنگی ات ، مرا از هرچه هست غیرِ تو بیزار کرده ، بیزار از این تکرار روزها بیزار از این دلتنگی های همیشه آشنا سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotoghraperpoetmousaviabotalebirangolestanmazandarantonekabonshahsavar2017blueskybarbedwireir_photographerir_photographers_clubir__photoakas_bashiharfeaksir_shomalphotobyir

23 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق یک روز تمام خودکار ها تمام کاغذ ها و عمر من تمام می شود اما هیچ وقت از نوشتن و شعر گفتن از تو ، از حرف های دلم به تو دست نخواهم کشید و احساس من به تو تا به ابد ادامه خواهد داشت تا به دیدار من و تو در روز ازل سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotoghraperpoetmousaviabotalebirangolestangonbadkavus2017ir_shomalir__photoir_photographers_clubir_photographerakas_bashiphotobyir

26 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق کاری به سردی وُ گرمیِ فصل ها نداشته ام این پنجره یِ دلم ، فقط وُ فقط به هوایِ تو باز بود سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotoghraperpoetmousaviabotaleb2016irangolestanSunsetMountainFridaynightHomesickir_photographers_clubir_shomalphotoshopir__photoir_photographerakas_bashiphotobyir

29 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق چشمانِ تو انگیزه اِیست برای شعرهای من ، پس قَدری بیشتر نگاهم کن تا برقِ عشقِ در چشمانت ، شعرِ هر روزم شود سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotographerpoetmousaviabotalebirangolestangonbadkavus2016FarmCornGreenplantBeautifulClearblueskyVillageir_photographers_clubir_shomalphotoshopir__photoir_photographerakas_bashiphotobyir

30 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق میانِ بستر سردم پیِ تو می گردم بی نشانه ای تو، چرا نشانی نمیابم؟ شبُ تنِ یتیم منُ اشکهای بی تابم تو نیستی که ببینی، چگونه می خوابم! سید_ابوطالب_موسوی photobymephonegraphymobligraphyhonor4cphotographerpoetmousaviabotalebirangolestangonbadkavus2016Wildraspberriesir_photographerir_photographers_clubir__photoir_shomalakas_bashiphotobyir

31 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق نمی دانی چه دردی بزرگیِ ست وقتی شرحِ حالم ، در پَس واژه های شعر نمی گُنجد سید_ابوطالب_موسوی photobymephotographernikonpoetphonegraphymousaviabotalebiranmazandarantonekabonshahsavar2016PinetreeDroprainGreenir_photographerir_photographers_clubir_shomalir__photoakas_bashiphotobyir

32 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق حسرتِ با هم بودن قاب می شوند در پشتِ پلک هایِ بارانی ام ، من از رنجِ انتظار می گویم و تو از قصه یِ تلخ تنهایی ، چه تفاهمی ، چه تشابهی میانِ من و توست اکنون سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotographerpoetphonegraphymousaviabotalebirangolestangalikash2016lovehWaterfallMossir_photographerir_photographers_clubir__photoir_shomalakas_bashiphotobyir

33 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق از شکست نترسید از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید که امروز هستید آل_پاچینو سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotographerpoetmousaviabotalebirangolestanminudasht2015wildflowersMountainsir_photographerir_photographers_clubir__photoir_shomalakas_bashiphotobyir

35 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق بی هوا میلِ در آغوش تو بودن دارم ای تَرَک خورده دلم ، از ستمِ چشمانت سید_ابوطالب_موسوی photobymephonegraphyhonor4cpoetphotographermousaviabotalebiranmazandarantonekabonkhoramabad2000&3000FireHeightEcotourismFoggyforestir_photographerir__photoir_photographers_clubir_shomalakas_bashiharfeaksphotobyir

36 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق نماز شبِ تو مرا به صُبحی سِپید دلگرم می کند ، چه عاشقانه خدا در دستانِ تو خدایی می کند سید_ابوطالب_موسوی photobymephotographernikonpoetmousaviabotalebirangolestangalikashpenuJungleHeightMushroomsVhshb2015ir_photographerir_photographers_clubakas_bashiir__photoharfeaksEcotourism

37 Days ago
seyedabotalebmousavi

سیـد ابوطالـب موسـوی

@seyedabotalebmousavi


Comment from سیـد ابوطالـب موسـوی:


هوالحق با من تکرار کن ، این حس هایِ عاشقانه را با من فریاد بزن ، این دوسِت دارم هایِ ساده را سید_ابوطالب_موسوی photobymenikonphotographerpoetmousaviabotalebirangolestangonbadkavus2016flowercolororangeGreenlenzzoomir_photographerir__photoir_photographers_clubir_shomalakas_bashi

37 Days ago