Comment from Lovequotesvn:

Chỉ cần hai chữ yên bình

13 Hours ago

Comment from Lovequotesvn:

This 👆❤️

17 Hours ago

Comment from Lovequotesvn:

19 Hours ago

Comment from Lovequotesvn:

Reminds me of you

1 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Tình đầu và tình cuối khác nhau như thế này nè

1 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

1 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Tối thứ sáu hẹn hò

1 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

GOOD MORNING ✌️

2 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Chỉ những người ta thương mới có thể làm cho ta đau được

2 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Couple goals 👆

2 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

2 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Khoá tình yêu trên cầu Pont de l'Archeveche, Paris. Ai muốn đến đây treo khoá của mình vào điểm danh nào 🔐❤️

3 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

"Tình yêu là thứ duy nhất có thể hàn gắn mọi vết thương"

3 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Be a pineapple 🍍 (not a pen or apple or pen 😏)

3 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Maybe

3 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

💭

4 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

4 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

Can it be any more beautiful?! Milky way and northern lights in one picture! 🙌🏻☝️ credits: @timoksanen

5 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

5 Days ago

Comment from Lovequotesvn:

5 Days ago