Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


✨ Động lực để cố gắng...!💪🏻💪🏻💪🏻 oanhlemak

1 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


🍍🍍🍍🍍 nuocep

3 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Hmmm!!!❤️

4 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Tea for u...🎉🎉

15 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Trông mong gì cho tương lai.... Chờ đợi gì cho quá khứ khi đến hiện tại cũng đủ làm ta mệt mõi...❤️ oanhlemakeup

16 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Ăn lễ sớm🎉🎉🎉

22 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Makeup Autumn Sweet Girl Trendy💃🏼 Makeup/hair: Oanh Lê lookbook shooting studiocherr

22 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Trong cuộc đời của mỗi người con gái hạnh phúc nhất là được khoác lên mình chiếc áo cưới và sánh vai cũng người đàn ông mình dành trọn cả trái tim để yêu, dành trọn cả cuộc đời để đánh đổi cùng dưới ánh mắt là lời chúc mừng của biết bao nhiêu người xuang quanh...❤️ ngayhanhphuc

25 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Ghost house 👻

28 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


🐟

30 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Buffet cua🦀 vuacua

31 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Tôi chỉ muốn sống thật với đam mê của bản thân...muốn vì ai đó có động lực gầy dựng sự nghiệp cho tương lai...muốn yêu ai đó thật nhiều...thật hạnh phúc...Nhưng sao đời lại nghiệt ngã trao cho tôi nhiều áp lực đến thế... Đừng như vậy nữa có được không...?

38 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


annabelle2

40 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Bữa sáng...❤️

49 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


😌

50 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Ngày mưa...🌧 sentosa oanhmakeup

52 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


3h sáng...!👰🏼 oanhmakeup

56 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Sẽ ổn thôi...!💪🏻🙃

57 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Thank You Party...🎉 studiocherry❤️

57 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


bobapop🍃

57 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Mưa💧

59 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


👣

59 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


✌🏻️

60 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


❤️

60 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


thuccoffee

60 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


cogaidentuhomqua 🎉

60 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Cuối tuần....

62 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


Nothing to say....

63 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


cogaidentuhomqua thanhxuan

63 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


❤️

64 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


✨Cũng tại nỗi buồn mà ra... Hazzz.....tự nhủ lòng không được mua nhưng...

64 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


✨Yêu bản thân❤️ juno

65 Days ago
Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️ (oanh.makeup7777) Instagram Photos and Videos

Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️

@oanh.makeup7777


Comment from Con Mèo Đen🐱 Bạch Dương♈️:


🎉🎉🎉🎉

66 Days ago