Bạch Yến Di

Bạch Yến Di

@bdi_makeup

Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


2 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Ây xầy êiiii :))

2 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


😔😔😔

8 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Đã từng :)

8 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Nặng lòng 😔😔😔

13 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Cảm thấy thắm qá =)))

15 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Khi có người biết mị đag bị nhiệt miệng :))

17 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Cô hồn cô hồnnnn 😂😂😂

21 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


即使爱是痛苦的道路,也没有人愿意放弃一个亲人。

30 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


我需要你 你能感觉到吗?

31 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Chắc vậy :)

32 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Nhăn nhăn nhở nhở 😆😆😆

34 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Bị chụp trộm thật đấyyyy 😆😆😆

34 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Eo ơi deep zã mannnn ☺️☺️☺️

35 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Ảo kinh ảo kinhhh 🙈🙈🙈

57 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Con nợ đời nợ kiếp 🙄🙄🙄

72 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Làm điều xứng đáng cho người xứng đangs 🍽🍽🍽

74 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Ta nà ma đây 🙄🙄🙄

74 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Trùng hợp trùng hợp 😛😛😛

83 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Bình yên đến lạ 👵🏼👵🏼👵🏼

88 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Chị vẫn đẹp bất chấp bịnh tật 🙄🙄🙄

90 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Đã hết tiền còn sĩ 😒😒😒

98 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Nó khôg qan tâm sự tồn tại của đứa đag quay nó 😒😒😒

100 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Suy nghĩ về nước mĩ :)))

101 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Vì trót thương nhớ nên xa mấy cũng điiii 🙈🙈🙈

105 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Cứ cảm thấy già cả rồiiii 😫😫😫

107 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Thấy ng ta đẹp nà lao vàoooo 😆😆😆

107 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Bắt trước mặt lạnh giống a Nguyệt 😂😂😂

125 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Khôg đến mức ma chê quỷ hờn mà 😂😂😂

126 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Tại vì hết ảnh đăng rồi 😂😂😂

133 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Đi đám cứiiii ✌🏻️✌🏻✌🏻

135 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Nhớ nó,về nhà thấy nó đag nằm iêu qá,nghe tạch thì quay ngắt đi 🙄🙄🙄 đm con với cáiiii 😒😒😒

143 Days ago
Bạch Yến Di (bdi_makeup) Instagram Photos and Videos

Bạch Yến Di

@bdi_makeup


Comment from Bạch Yến Di:


Có người còn đoán mình chưa đến 20 tuổi cơ chứ 😂😂😂

144 Days ago