hamuş

hamuş

@_h_a_m_u_s_

"Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat" . . . . . Virane fotoğrafçısı
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Sen leyla ben mecnun olmaz olaydık.... . . . . . . . . a . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeig_sanatig_m tig_moodobjektifimdenbugununka nunkaresiig_turkeyresmeylesoka esokagiturkishfollowersturkobj rkobjektifphoto_turkeyig_euras eurasiaig_todayig_moodbenimkad imkadrajiminstagramturkeygulum

4 Hours ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Günaydın olsun du 👈 . . . . . . . . allshotstu otsturkeygununkaresifotogulums ulumsezamanidurdurhayatakarken arkenphoto_storeekadraj_arkasi rkasiturkinstagramfotografhery fheryerdeig_sanatig_moodobjekt bjektifimdenbugununkaresiig_tu ig_turkeyresmeylesokagiturkish rkishfollowersturkobjektifphot fphoto_turkeyig_eurasiaig_toda _todayig_moodbenimkadrajiminst

6 Hours ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


. Hayal kırıklığı nedeniyle kapalıyız... . . . . . . . all . allshotsturkeygununkaresifot sifotogulumsezamanidurdurhayat hayatakarkenphoto_storeekadraj adraj_arkasiturkinstagramfotog fotografheryerdeig_sanatig_moo g_moodobjektifimdenbugununkare nkaresiig_turkeyresmeylesokagi okagiturkishfollowersturkobjek objektifphoto_turkeyig_eurasia rasiaig_todayig_moodbenimkadra

16 Hours ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Insan başaklara benzer..içleri boşken başları havadadır.. Doldukça eğilirler... . . . . . . . al . allshotsturkeygununkaresifo esifotogulumsezamanidurdurhaya rhayatakarkenphoto_storeekadra kadraj_arkasiturkinstagramfoto mfotografheryerdeig_sanatig_mo ig_moodobjektifimdenbugununkar unkaresiig_turkeyresmeylesokag sokagiturkishfollowersturkobje kobjektifphoto_turkeyig_eurasi urasiaig_todayig_moodbenimkadr

22 Hours ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Benim hâlâ umudum var... . . . . . . . . allsho llshotsturkeygununkaresifotogu otogulumsezamanidurdurhayataka atakarkenphoto_storeekadraj_ar aj_arkasiturkinstagramfotograf ografheryerdeig_sanatig_moodob oodobjektifimdenbugununkaresii resiig_turkeyresmeylesokagitur giturkishfollowersturkobjektif ektifphoto_turkeyig_eurasiaig_ iaig_todayig_moodbenimkadrajim

1 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Harabat ehlini hor görme zakir.. Defineye malik viraneler var.. . . Ibrahim hakki hz . . . . allshotsturkeygunu ygununkaresifotogulumsezamanid manidurdurhayatakarkenphoto_st to_storeekadraj_arkasiturkinst kinstagramfotografheryerdeig_s eig_sanatig_moodobjektifimdenb mdenbugununkaresiig_turkeyresm yresmeylesokagiturkishfollower lowersturkobjektifphoto_turkey urkeyig_eurasiaig_todayig_mood _moodbenimkadrajiminstagramtur

1 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


🤣🤣🤣çok yakışıklı degilmi.. . . . . . . allshot lshotsturkeygununkaresifotogul togulumsezamanidurdurhayatakar takarkenphoto_storeekadraj_ark j_arkasiturkinstagramfotografh grafheryerdeig_sanatig_moodobj odobjektifimdenbugununkaresiig esiig_turkeyresmeylesokagiturk iturkishfollowersturkobjektifp ktifphoto_turkeyig_eurasiaig_t aig_todayig_moodbenimkadrajimi

1 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul'muydu yüzün, yoksa  Çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne  Dolmabahçe da çay tadında.... Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında,  Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu.  Ben rehnedilmiş yelkovan gibi... hani akrep'i seven ama  Yüreği takvim yokuşlarında... . . . . . . . allshotsturkeyg rkeygununkaresifotogulumsezama ezamanidurdurhayatakarkenphoto photo_storeekadraj_arkasiturki turkinstagramfotografheryerdei erdeig_sanatig_moodobjektifimd ifimdenbugununkaresiig_turkeyr rkeyresmeylesokagiturkishfollo followersturkobjektifphoto_tur o_turkeyig_eurasiaig_todayig_m yig_moodbenimkadrajiminstagram

2 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Penceresinde menekşeler yetişen bir evde uyanmak sabaha..mahalle arası çocuk sesleri ..kaynayan çaydanlık..kapı zili ve yusuf kuşu şarkılar.... . . Bir aileye ait olmak. . . Bebek kokusuna uyanmak.. . . Var olmak . . :( . . allshotsturk sturkeygununkaresifotogulumsez umsezamanidurdurhayatakarkenph kenphoto_storeekadraj_arkasitu asiturkinstagramfotografheryer eryerdeig_sanatig_moodobjektif ektifimdenbugununkaresiig_turk _turkeyresmeylesokagiturkishfo ishfollowersturkobjektifphoto_ hoto_turkeyig_eurasiaig_todayi odayig_moodbenimkadrajiminstag

2 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında  Hangisi talandı demli öpücüklerin  Ve buğularda yitirilen kimin adıydı  Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu  Soyulur muydu kabuğu hayatın  Yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı  Ben ağladım . . . . . . . allshot lshotsturkeygununkaresifotogul togulumsezamanidurdurhayatakar takarkenphoto_storeekadraj_ark j_arkasiturkinstagramfotografh grafheryerdeig_sanatig_moodobj odobjektifimdenbugununkaresiig esiig_turkeyresmeylesokagiturk iturkishfollowersturkobjektifp ktifphoto_turkeyig_eurasiaig_t aig_todayig_moodbenimkadrajimi

2 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


. Bir aşkı paylaşmak için çok geç, bir paylaşıma aşık olmak içinse erken...Beni sevda yerimden vurdu yine zaman...Şimdi sana söylenecek tek cümle:  BENDE SANA YETECEK KADAR BEN KALMADI... . . . . Foto @ki_mim_ . allshotsturkeygununkaresifotogulumsezamanidurdurhayatakarkenphoto_storeekadraj_arkasiturkinstagramfotografheryerdeig_sanatig_moodobjektifimdenbugununkaresiig_turkeyresmeylesokagiturkishfollowersturkobjektifphoto_turkeyig_eurasiaig_todayig_moodbenimkadrajiminstagramturkeygulumseaskaaniyakalabir_dakikaig_fotoculubiphonecanonsamsung

2 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Ne tuhaf.. Aynı şehirde sen varsın, Ben varım, Biz yokuz..! . . . . . . . . . . . . . . . photographyphotophoto photosphotographerpicnaturenat renatureldoğaldogadogal aniyak niyakalanaturanaturaldoğabenim benimkadrajimobjektifimdenpict npicturesundownsunnysunlighttr ghttreeflowergreeninstagramins

3 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Hani derler ya...doyamadım.. Sadece yol üstü uğrayabildim busefer amasya ya..ama gerçekten doyamadım.. Inşallah yakın zaman tekrar i olur.. . . . . . . . Iyi geceler dünya. .... photographyphotophotosphotogra tographerpicnaturenatureldoğal doğaldogadogal aniyakalanatura aturanaturaldoğabenimkadrajimo ajimobjektifimdenpicturesundow undownsunnysunlighttreeflowerg owergreeninstagraminstagoodvsc

3 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Çok güzeldi...Sanki kırk yıldır gormedigim bir dost gibi koşup sarılmak istedim... . . . . . . . . . . allshotsturkeygununkaresifoto ifotogulumsezamanidurdurhayata ayatakarkenphoto_storeekadraj_ draj_arkasiturkinstagramfotogr otografheryerdeig_sanatig_mood _moodobjektifimdenbugununkares karesiig_turkeyresmeylesokagit kagiturkishfollowersturkobjekt bjektifphoto_turkeyig_eurasiai asiaig_todayig_moodbenimkadraj adrajiminstagramturkeygulumsea

4 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


insanın baktığı iç acı larının toplamı kac derece eder bu hayatta.. . . . . . . . . . a . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeig_sanatig_m tig_moodobjektifimdenbugununka nunkaresiig_turkeyresmeylesoka esokagiturkishfollowersturkobj rkobjektifphoto_turkeyig_euras eurasiaig_todayig_moodbenimkad imkadrajiminstagramturkeygulum

4 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Benim gönlüm yangın yeri gibidir.... Maşa ile gelen ateş ile gider... . . . . . . . . allshotsturke turkeygununkaresifotogulumseza msezamanidurdurhayatakarkenpho enphoto_storeekadraj_arkasitur siturkinstagramfotografheryerd ryerdeig_sanatig_moodobjektifi ktifimdenbugununkaresiig_turke turkeyresmeylesokagiturkishfol shfollowersturkobjektifphoto_t oto_turkeyig_eurasiaig_todayig dayig_moodbenimkadrajiminstagr

4 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Ben yalnızlığı bütün ağırlıyla hissettim, sende kimsin...sır . . . . . . . . . . . . . allshotsturkeygununka nunkaresifotogulumsezamanidurd idurdurhayatakarkenphoto_store storeekadraj_arkasiturkinstagr stagramfotografheryerdeig_sana _sanatig_moodobjektifimdenbugu nbugununkaresiig_turkeyresmeyl smeylesokagiturkishfollowerstu ersturkobjektifphoto_turkeyig_ eyig_eurasiaig_todayig_moodben odbenimkadrajiminstagramturkey

4 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Anlatamam görmen lazim

5 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


İki büyük nimetim var; Biri anam, diğeri yârim. Birisi var etti beni, birisi yâr etti beni. . . Neşet ertaş . . . . . . allshotsturkeygun eygununkaresifotogulumsezamani amanidurdurhayatakarkenphoto_s oto_storeekadraj_arkasiturkins rkinstagramfotografheryerdeig_ deig_sanatig_moodobjektifimden imdenbugununkaresiig_turkeyres eyresmeylesokagiturkishfollowe llowersturkobjektifphoto_turke turkeyig_eurasiaig_todayig_moo g_moodbenimkadrajiminstagramtu

6 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.. . Neşet Ertaş . . . . . . . . . . . a . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeig_sanatig_m tig_moodobjektifimdenbugununka nunkaresiig_turkeyresmeylesoka esokagiturkishfollowersturkobj rkobjektifphoto_turkeyig_euras eurasiaig_todayig_moodbenimkad imkadrajiminstagramturkeygulum

6 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Duvardaki resminle avunur gönlüm... . . . . . . . . . a . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeig_sanatig_m tig_moodobjektifimdenbugununka nunkaresiig_turkeyresmeylesoka esokagiturkishfollowersturkobj rkobjektifphoto_turkeyig_euras eurasiaig_todayig_moodbenimkad imkadrajiminstagramturkeygulum

7 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Özledim mor çiçekli dağları desem.. . . . . . . . . . . a . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeig_sanatig_m tig_moodobjektifimdenbugununka nunkaresiig_turkeyresmeylesoka esokagiturkishfollowersturkobj rkobjektifphoto_turkeyig_euras eurasiaig_todayig_moodbenimkad imkadrajiminstagramturkeygulum

7 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Cehennemi görmeden, cenneti görebilir mi insan? Ah o insan... Nur bilinmeden nar nasıl anlaşılır? sır . . . . . . . allshotstur tsturkeygununkaresifotogulumse lumsezamanidurdurhayatakarkenp rkenphoto_storeekadraj_arkasit kasiturkinstagramfotografherye heryerdeig_sanatig_moodobjekti jektifimdenbugununkaresiig_tur g_turkeyresmeylesokagiturkishf kishfollowersturkobjektifphoto photo_turkeyig_eurasiaig_today todayig_moodbenimkadrajiminsta

7 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Yakın olmak için uzaklaşmak lazim bazen.... . . . . . . . allsho gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

7 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


"Iyi ki geçiyorsun zaman..ya acının en derine işlediği zaman donsaydin" Hz mevlana. . . . . . . . . . allshotsturk gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

7 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Aşka uçmayınca kanat neye yarar... . . . . . . . . . . a gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

8 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Hakikat aramakla bulunmaz, ancak bulanlar hep arayanlardır... . Beyazid i bestami.. . . . . . . allshots gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

8 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Hayatımda birisi yok... Birisinde hayatım var... . . 'la edri . . . . . . allshotsturkey gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

8 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Hacı bayram i veli camii... . . . . . . . allshot gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

8 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Hava soğuyunca degil, Yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.. . . . . . . . . . allsh gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

9 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


"Bilmeyen ne bilsin bizi.... Bilenlere selam olsun yunusemre . . . . . . . . . . . . . . al gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

9 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


Allah Cezalandırmak İstediği Kulunu Bir Başka Kulu Vasıtasıyla Cezalandırır! Ama Allah'ın İlmini Bilmeyenler Bunu Kulun Yaptıgini Sanır… . . . . . . . . . . . I geceler dünya . . . . . . . allshotsturkey gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

9 Days ago
hamuş (_h_a_m_u_s_) Instagram Photos and Videos

hamuş

@_h_a_m_u_s_


Comment from hamuş:


"Kal dersem kal. Git dersem gitme" . Özdemir asaf . . . . . . . allshotstur gununkaresi fotogulumsezamanidurdur hayatakarken photo_storeekadraj_arkasi turkinstagram fotografheryerdeig_sanat ig_mood objektifimdenbugununkaresi ig_turkey resmeylesokagiturkishfollowers turkobjektif photo_turkeyig_eurasia ig_today ig_mood benimkadrajiminstagramturkey gulumseaska aniyakalabir_dakika ig_fotoculubiphonecanonsamsung

9 Days ago