muhibbi

muhibbi

@muhubbii

"Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat" . . . . . . Sayfamdaki fotoğraflar şahsıma aittir.
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


"Fazla önemseme kendini.. En Fazla sevebildigim kadarsin . . . . . . allshotst hotsturkeygununkaresifotogulum gulumsezamanidurdurhayatakarke karkenphoto_storeekadraj_arkas arkasiturkinstagramfotografher afheryerdeanadolu_izleriig_moo g_moodobjektifimdenbugununkare nkaresiig_turkeyresmeylesokagi okagiturkishfollowersturkobjek objektifphoto_turkeyig_eurasia rasiaig_todayig_moodbenimkadra kadrajiminstagramturkeygulumse

4 Hours ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Melek denecek bir cağda ki çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir serefsizle aynı havayı solumaktan utanıyorum.. Pedofili hastalık değil sapıklıktır.. idamıgetirtecavü idam sessizkalma . . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeanadolu_izle _izleriig_moodbugununkaresiig_ siig_turkeyresmeylesokagiturki turkishfollowersturkobjektifph tifphoto_turkeyig_eurasiaig_to ig_todayig_moodbenimkadrajimin

17 Hours ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


sessizkalma . . . . . . . alls allshotsturkeygununkaresifoto ifotogulumsezamanidurdurhayata ayatakarkenphoto_storeekadraj_ draj_arkasiturkinstagramfotogr otografheryerdeanadolu_izlerii leriig_moodobjektifimdenbugunu ugununkaresiig_turkeyresmeyles eylesokagiturkishfollowersturk sturkobjektifphoto_turkeyig_eu ig_eurasiaig_todayig_moodbenim benimkadrajiminstagramturkeygu

19 Hours ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Herkese selam.. Sana hasret... . . . . . . . . . al . allshotsturkeygununkaresifo esifotogulumsezamanidurdurhaya rhayatakarkenphoto_storeekadra kadraj_arkasiturkinstagramfoto mfotografheryerdeanadolu_izler izleriig_moodobjektifimdenbugu nbugununkaresiig_turkeyresmeyl smeylesokagiturkishfollowerstu ersturkobjektifphoto_turkeyig_ eyig_eurasiaig_todayig_moodben odbenimkadrajiminstagramturkey

22 Hours ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Sanada gunaydin hayat.... . . . . . . . . . al . allshotsturkeygununkaresifo esifotogulumsezamanidurdurhaya rhayatakarkenphoto_storeekadra kadraj_arkasiturkinstagramfoto mfotografheryerdeanadolu_izler izleriig_moodobjektifimdenbugu nbugununkaresiig_turkeyresmeyl smeylesokagiturkishfollowerstu ersturkobjektifphoto_turkeyig_ eyig_eurasiaig_todayig_moodben odbenimkadrajiminstagramturkey

1 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Artık sana çıkmıyorsa yürüdüğüm yollar... . . . . . . . . . . . . allshotsturkeygununkaresi aresifotogulumsezamanidurdurha durhayatakarkenphoto_storeekad eekadraj_arkasiturkinstagramfo ramfotografheryerdeanadolu_izl u_izleriig_moodobjektifimdenbu denbugununkaresiig_turkeyresme resmeylesokagiturkishfollowers owersturkobjektifphoto_turkeyi rkeyig_eurasiaig_todayig_moodb moodbenimkadrajiminstagramturk

1 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Ben ençok seni götürdüm giderken  Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları  Yardan düşmüştüm yaralarım yardan armağandı  Kutsal kitabımdı ziyan edilmiş sevgililer atlası Ben sevmeyi beceremedim belki de sevilmeyi  Benim sevmeye engel evcil acılarım vardı Ben yağmur ağladım bir şehre yağdı  Ben şehre ağladım bir yağmur yağdı  Ben bir ağladım şehre yağmur yağdı .. . . . . allshotsturkeygunun gununkaresifotogulumsezamanidu anidurdurhayatakarkenphoto_sto o_storeekadraj_arkasiturkinsta instagramfotografheryerdeanado anadolu_izleriig_moodobjektifi ktifimdenbugununkaresiig_turke turkeyresmeylesokagiturkishfol shfollowersturkobjektifphoto_t oto_turkeyig_eurasiaig_todayig dayig_moodbenimkadrajiminstagr

2 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Ne çirkin bir sorudur "hayatında birisi varmi?" . . Hayır hayatim da birisi yok.. Birisinde hayatım var... . . Iyi geceler dünya . . . allshotsturkeygunu ygununkaresifotogulumsezamanid manidurdurhayatakarkenphoto_st to_storeekadraj_arkasiturkinst kinstagramfotografheryerdeanad eanadolu_izleriig_moodobjektif ektifimdenbugununkaresiig_turk _turkeyresmeylesokagiturkishfo ishfollowersturkobjektifphoto_ hoto_turkeyig_eurasiaig_todayi odayig_moodbenimkadrajiminstag

2 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Gönül çalmayı bilmiyorsan askin sazını... Ne mizrapa dokun ne teli incit... . . . . . . . . . all . allshotsturkeygununkaresifot sifotogulumsezamanidurdurhayat hayatakarkenphoto_storeekadraj adraj_arkasiturkinstagramfotog fotografheryerdeanadolu_izleri zleriig_moodobjektifimdenbugun bugununkaresiig_turkeyresmeyle meylesokagiturkishfollowerstur rsturkobjektifphoto_turkeyig_e yig_eurasiaig_todayig_moodbeni dbenimkadrajiminstagramturkeyg

2 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Ayrıntıda şeytanla değil işimiz... Biz derdimizi biliriz... . . . . . . . . all . allshotsturkeygununkaresifot sifotogulumsezamanidurdurhayat hayatakarkenphoto_storeekadraj adraj_arkasiturkinstagramfotog fotografheryerdeanadolu_izleri zleriig_moodobjektifimdenbugun bugununkaresiig_turkeyresmeyle meylesokagiturkishfollowerstur rsturkobjektifphoto_turkeyig_e yig_eurasiaig_todayig_moodbeni dbenimkadrajiminstagramturkeyg

3 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Hayat bu: Bir bakarsın herşey bir anda son bulur. Hayat bu: Son dediğin an herşey yeniden can bulur!.. . .şems i tebrizi . . . . allshotsturkey urkeygununkaresifotogulumsezam sezamanidurdurhayatakarkenphot nphoto_storeekadraj_arkasiturk iturkinstagramfotografheryerde yerdeanadolu_izleriig_moodobje dobjektifimdenbugununkaresiig_ siig_turkeyresmeylesokagiturki turkishfollowersturkobjektifph tifphoto_turkeyig_eurasiaig_to ig_todayig_moodbenimkadrajimin

3 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


O ufacık bedenlere uzanan eller kırılsın.. Pedofili hastalık değil sapıklıktır...idam edilsinler.. . . . . . . . . . . . . allshotsturkeygununkares karesifotogulumsezamanidurdurh rdurhayatakarkenphoto_storeeka reekadraj_arkasiturkinstagramf gramfotografheryerdeanadolu_iz lu_izleriig_moodobjektifimdenb mdenbugununkaresiig_turkeyresm yresmeylesokagiturkishfollower lowersturkobjektifphoto_turkey urkeyig_eurasiaig_todayig_mood _moodbenimkadrajiminstagramtur Foto @ssarugezentiobje

3 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Hayırlı cumalar dilerim. . . . . . . . allshot lshotsturkeygununkaresifotogul togulumsezamanidurdurhayatakar takarkenphoto_storeekadraj_ark j_arkasiturkinstagramfotografh grafheryerdeanadolu_izleriig_m iig_moodobjektifimdenbugununka nunkaresiig_turkeyresmeylesoka esokagiturkishfollowersturkobj rkobjektifphoto_turkeyig_euras eurasiaig_todayig_moodbenimkad imkadrajiminstagramturkeygulum

4 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Bir fincan kahve yetmeyecekti seni yıllarca sevmeye.... ( bu kareyi çektiğim mekanın sahibi bu sabah vefat etmiş..Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..) . . . . . . allshotst hotsturkeygununkaresifotogulum gulumsezamanidurdurhayatakarke karkenphoto_storeekadraj_arkas arkasiturkinstagramfotografher afheryerdeanadolu_izleriig_moo g_moodobjektifimdenbugununkare nkaresiig_turkeyresmeylesokagi okagiturkishfollowersturkobjek objektifphoto_turkeyig_eurasia rasiaig_todayig_moodbenimkadra kadrajiminstagramturkeygulumse

4 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


"Ben toprağın derinlerine gömülü bir tırtıl böceği gibiyim. Toprak olanca gücüyle üstüme çullanmış, eziyor beni; delmeye başladım ama, kabuğu kırıp aydınlığa kavuşmak üzere, yeryüzüne çıkmak için yol açıyorum kendime. Toprağı delmek işi, hiç de kolay değil, ama sabırlı olabiliyorum, öyle bir duygu var ki içimde, sanki yeryüzüne çıkınca kelebek olup uçuvereceğim." . . "Allah'ın garibi kitabından" . . . allshotsturk sturkeygununkaresifotogulumsez umsezamanidurdurhayatakarkenph kenphoto_storeekadraj_arkasitu asiturkinstagramfotografheryer eryerdeanadolu_izleriig_moodob oodobjektifimdenbugununkaresii resiig_turkeyresmeylesokagitur giturkishfollowersturkobjektif ektifphoto_turkeyig_eurasiaig_ iaig_todayig_moodbenimkadrajim

4 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


“Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?” Şems-i Tebrizi . . . . . allshotsturkeygununkaresifot sifotogulumsezamanidurdurhayat hayatakarkenphoto_storeekadraj adraj_arkasiturkinstagramfotog fotografheryerdeanadolu_izleri zleriig_moodobjektifimdenbugun bugununkaresiig_turkeyresmeyle meylesokagiturkishfollowerstur rsturkobjektifphoto_turkeyig_e yig_eurasiaig_todayig_moodbeni dbenimkadrajiminstagramturkeyg

4 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Bizim oralarda "seni seviyorum" denmez, "kurban olurum sana" denir. Neşet Ertaş . . . . . . . . allshotsturkey urkeygununkaresifotogulumsezam sezamanidurdurhayatakarkenphot nphoto_storeekadraj_arkasiturk iturkinstagramfotografheryerde yerdeanadolu_izleriig_moodobje dobjektifimdenbugununkaresiig_ siig_turkeyresmeylesokagiturki turkishfollowersturkobjektifph tifphoto_turkeyig_eurasiaig_to ig_todayig_moodbenimkadrajimin

5 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


"Ölüm Allah ın emri ..ama Keşke ayrılık olmasaydı.. . . . . . . . allshotsturkeygununkaresif resifotogulumsezamanidurdurhay urhayatakarkenphoto_storeekadr ekadraj_arkasiturkinstagramfot amfotografheryerdeanadolu_izle _izleriig_moodobjektifimdenbug enbugununkaresiig_turkeyresmey esmeylesokagiturkishfollowerst wersturkobjektifphoto_turkeyig keyig_eurasiaig_todayig_moodbe oodbenimkadrajiminstagramturke

5 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Sevdadandır dedi annem aldırma... . . . . . . . vosvo vosvos . . . . . . allshotstur tsturkeygununkaresifotogulumse lumsezamanidurdurhayatakarkenp rkenphoto_storeekadraj_arkasit kasiturkinstagramfotografherye heryerdeanadolu_izleriig_moodo moodobjektifimdenbugununkaresi aresiig_turkeyresmeylesokagitu agiturkishfollowersturkobjekti jektifphoto_turkeyig_todayig_m yig_moodbenimkadrajiminstagram

5 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


"Artık zaman bile yetmiyor yasadigimizi sanmaya." . Günaydın ankara . . . . . . allshotsturkeygunu ygununkaresifotogulumsezamanid manidurdurhayatakarkenphoto_st to_storeekadraj_arkasiturkinst kinstagramfotografheryerdeanad eanadolu_izleriig_moodobjektif ektifimdenbugununkaresiig_turk _turkeyresmeylesokagiturkishfo ishfollowersturkobjektifphoto_ hoto_turkeyig_eurasiaig_todayi odayig_moodbenimkadrajiminstag

6 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Artık ne sen varsın..Ne hatırlar.. Sensiz virane gibi bizim sokaklar... . . . . . . Iyi geceler dünya . . . . . . allshotsturk sturkeygununkaresifotogulumsez umsezamanidurdurhayatakarkenph kenphoto_storeekadraj_arkasitu asiturkinstagramfotografheryer eryerdeanadolu_izleriig_moodob oodobjektifimdenbugununkaresii resiig_turkeyresmeylesokagitur giturkishfollowersturkobjektif ektifphoto_turkeyig_eurasiaig_ iaig_todayig_moodbenimkadrajim

6 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Bu karenin altına uzun uzun biseyler yazmak istedim ama yapmicam.. Fotoğraf nasıl bir yöntem ve emek ile çekildiğini zaten gösteriyor..Ve eminim ki ..bu ise gönül veren tüm dostlarım kareden nasıl bir emek harcandığını anlıyor... Biz fotoğraf sanatını meslek olarak yapmıyoruz o kadar ustasida değiliz..ama seviyoruz ve emek sarf ediyoruz.. Zaman ayırıp sayfama destek veren tüm dostlara çok teşekkür ederim.. Iyiki varsınız.. . . . . . . . allsh allshotsturkeygununkaresifotog fotogulumsezamanidurdurhayatak yatakarkenphoto_storeekadraj_a raj_arkasiturkinstagramfotogra tografheryerdeanadolu_izleriig eriig_moodobjektifimdenbugunun gununkaresiig_turkeyresmeyleso ylesokagiturkishfollowersturko turkobjektifphoto_turkeyig_eur g_eurasiaig_todayig_moodbenimk enimkadrajiminstagramturkeygul

6 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


"Söz yok ..sükût var..." . . . . . allshotsturk sturkeygununkaresifotogulumsez umsezamanidurdurhayatakarkenph kenphoto_storeekadraj_arkasitu asiturkinstagramfotografheryer eryerdeanadolu_izleriig_moodob oodobjektifimdenbugununkaresii resiig_turkeyresmeylesokagitur giturkishfollowersturkobjektif ektifphoto_turkeyig_eurasiaig_ iaig_todayig_moodbenimkadrajim

7 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî . . . . . allshotsturkeyg rkeygununkaresifotogulumsezama ezamanidurdurhayatakarkenphoto photo_storeekadraj_arkasiturki turkinstagramfotografheryerdea erdeanadolu_izleriig_moodobjek objektifimdenbugununkaresiig_t iig_turkeyresmeylesokagiturkis urkishfollowersturkobjektifpho ifphoto_turkeyig_eurasiaig_tod g_todayig_moodbenimkadrajimins

7 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


. "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" . . . . . . . . alls allshotsturkeygununkaresifoto ifotogulumsezamanidurdurhayata ayatakarkenphoto_storeekadraj_ draj_arkasiturkinstagramfotogr otografheryerdeanadolu_izlerii leriig_moodobjektifimdenbugunu ugununkaresiig_turkeyresmeyles eylesokagiturkishfollowersturk sturkobjektifphoto_turkeyig_eu ig_eurasiaig_todayig_moodbenim benimkadrajiminstagramturkeygu

7 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Başımı bırakıp gidesim var.. . . . . allshotsturkeygu keygununkaresifotogulumsezaman zamanidurdurhayatakarkenphoto_ hoto_storeekadraj_arkasiturkin urkinstagramfotografheryerdean rdeanadolu_izleriig_moodobjekt bjektifimdenbugununkaresiig_tu ig_turkeyresmeylesokagiturkish rkishfollowersturkobjektifphot fphoto_turkeyig_eurasiaig_toda _todayig_moodbenimkadrajiminst

7 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


. Gamzelendi gönlüm yine devasi "ah"tir. Gönlü mahzun olanın dermanı "ALLAH"tir.. Şems i tebrizi.. . . . . . . . allsho llshotsturkeygununkaresifotogu otogulumsezamanidurdurhayataka atakarkenphoto_storeekadraj_ar aj_arkasiturkinstagramfotograf ografheryerdeanadolu_izleriig_ riig_moodobjektifimdenbugununk ununkaresiig_turkeyresmeylesok lesokagiturkishfollowersturkob urkobjektifphoto_turkeyig_eura _eurasiaig_todayig_moodbenimka nimkadrajiminstagramturkeygulu

8 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Çok şey degil ...sadece azıcık samimiyet... Üstü kalsin... . . . . . . . . alls allshotsturkeygununkaresifoto ifotogulumsezamanidurdurhayata ayatakarkenphoto_storeekadraj_ draj_arkasiturkinstagramfotogr otografheryerdeanadolu_izlerii leriig_moodobjektifimdenbugunu ugununkaresiig_turkeyresmeyles eylesokagiturkishfollowersturk sturkobjektifphoto_turkeyig_eu ig_eurasiaig_todayig_moodbenim benimkadrajiminstagramturkeygu

8 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası  Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası  Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna  Kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok . . . . . . . . . allshots shotsturkeygununkaresifotogulu ogulumsezamanidurdurhayatakark akarkenphoto_storeekadraj_arka _arkasiturkinstagramfotografhe rafheryerdeanadolu_izleriig_mo ig_moodobjektifimdenbugununkar unkaresiig_turkeyresmeylesokag sokagiturkishfollowersturkobje kobjektifphoto_turkeyig_eurasi urasiaig_todayig_moodbenimkadr mkadrajiminstagramturkeygulums

8 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Çektiğim en hüzünlü karelerden birisi oldu.. Kale altında mahalle aralarını gezerken bir gece kondu bahçesi .. Sahibi bahçeye bir antreman ortamı yapmış..bu madalyalarda kendisine ait.. .. Emek ver ..kazan ve bahçe duvarına as.. . . . Bende söz bitti.. . . . . . allshotsturk sturkeygununkaresifotogulumsez umsezamanidurdurhayatakarkenph kenphoto_storeekadraj_arkasitu asiturkinstagramfotografheryer eryerdeanadolu_izleriig_moodob oodobjektifimdenbugununkaresii resiig_turkeyresmeylesokagitur giturkishfollowersturkobjektif ektifphoto_turkeyig_eurasiaig_ iaig_todayig_moodbenimkadrajim

9 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Vurulmus temiz alnından uzanmış yatıyor;  bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor! . . . . . . . . allshotsturkey urkeygununkaresifotogulumsezam sezamanidurdurhayatakarkenphot nphoto_storeekadraj_arkasiturk iturkinstagramfotografheryerde yerdeanadolu_izleriig_moodobje dobjektifimdenbugununkaresiig_ siig_turkeyresmeylesokagiturki turkishfollowersturkobjektifph tifphoto_turkeyig_eurasiaig_to ig_todayig_moodbenimkadrajimin

9 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


Zor olan acını kalbine gömmek değil.. Zor olan onu orda tutmak.. . . . . . Iyi geceler dünya . . . . allshotsturkeygu keygununkaresifotogulumsezaman zamanidurdurhayatakarkenphoto_ hoto_storeekadraj_arkasiturkin urkinstagramfotografheryerdean rdeanadolu_izleriig_moodobjekt bjektifimdenbugununkaresiig_tu ig_turkeyresmeylesokagiturkish rkishfollowersturkobjektifphot fphoto_turkeyig_eurasiaig_toda _todayig_moodbenimkadrajiminst

9 Days ago
muhibbi (muhubbii) Instagram Photos and Videos

muhibbi

@muhubbii


Comment from muhibbi:


"Ben artık çekemiyorum..ama Sen yinede gülümse.." . . . . allshotstur tsturkeygununkaresifotogulumse lumsezamanidurdurhayatakarkenp rkenphoto_storeekadraj_arkasit kasiturkinstagramfotografherye heryerdeanadolu_izleriig_moodo moodobjektifimdenbugununkaresi aresiig_turkeyresmeylesokagitu agiturkishfollowersturkobjekti jektifphoto_turkeyig_eurasiaig siaig_todayig_moodbenimkadraji drajiminstagramturkeygulumseas

10 Days ago