Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina

Born on Nov,24,2016👼🏻Vancouver 🍁account runs by mommy & Baba📸if you share photos must tag @ahmadi_adrina
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


هر روز من با شما عید چه خوبه که امسال با منی بابا عزیزتر از جانم♥️

2 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


family nowruz 1397 🐶♥️

2 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


nowruz 1397 ♥️

2 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


daddysgirl

11 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


11 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


11 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


happyvalentinesday ❤️

37 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


فرشته زميني ❤️ baby babylove babygirl cat 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

44 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl cat 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

46 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl february 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehranphoto

46 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛ و با وجود همه مشکلات, به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی که اگر بدانی … چه کسی ، کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است؛ “پدرت”را می پرستیدی اميد عزيزم تو براي من و آدرينا فداكار ترين پدر و با گذشت ترين همسر دنيايي عاشقانه مي پرستمت و با وجود تو فهميدم عشق با گذشت زمان به مانند نوزادي متولد شده رشد و بزرگ ميشود كلي دلتنگتم ❤️

46 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


من فدا تو ❤️

49 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

52 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

52 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


❤️baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

52 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

52 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran بازی جدید🤪😂

54 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

54 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

57 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

57 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

57 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehrandaddy

58 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

58 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


Ey jonam ke khaste rahi eshghe maman ❤️ after24hflying baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouverpersian instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

60 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran

60 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl persian tehran instagood instapic instababyhappybaby love babycute vacation iran tehran vip lounge frankfurt

61 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycute vacation iran tehran vip lounge

61 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouver persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycuteangelbaby

67 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babyboybabygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouver persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycute

67 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl babyboyjanuary 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouver persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycuteangelbaby

67 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouver persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycuteangelbaby

67 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


persianfood bestfriend baby family babygirl babyboy baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouver persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love

67 Days ago
Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷 (ahmadi_adrina) Instagram Photos and Videos

Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷

@ahmadi_adrina


Comment from Adrina Ahmadi🇨🇦🇮🇷:


babydoll baby babylove babygirl january 1year fashion fashionbaby fashionkids fashionblogger photography photographer photooftheday model modelbaby modelkids modelgirl canadiangirl vancouver persian tehran instagood instapic instababy smile happybaby love babycuteangelbaby

73 Days ago