Linh Lit

Linh Lit

@_lealata_

Có cúi đầu thì 👑 cũng không rơi
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


✨✨

3 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Hôm nay ăn gì food

7 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


🔥🔥

10 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


👑

13 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


coffeetime

16 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


22 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


flowers

27 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


☀️

29 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


instagram me like4like

29 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


BinhBridge 4am

31 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Không là nắng nhưng vẫn thích chói chang được không !

34 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


coffeetime

34 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Khi đã quá quen với sự cô đơn. Con người ta chẳng còn cần yêu thương nữa !

35 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


starbucks coffee myfriend

35 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


🎶

36 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Thực sự yêu 😉. Còn 1 đứa nữa nhưng trong ảnh k có

39 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


☀️☀️☀️☀️

40 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Không có anh, ánh sáng ấy vẫn tới nơi em 😌

43 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Sắp debut =))))

46 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


1 2 3 4 ngày ☀️

46 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Một mai sớm kia anh có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ em Thì đừng vội khóc em đ' ở đây cho anh bình yên 😚❤️

53 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


61 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


☺️

62 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


63 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


63 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Chả muốn ngủ 🙃

65 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


bingsu 😉😉😉

67 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


☺️

67 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


🍸🍷🍷

68 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


Yep 😴

73 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


75 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


😍😍😍

75 Days ago
Linh Lit (_lealata_) Instagram Photos and Videos

Linh Lit

@_lealata_


Comment from Linh Lit:


🌹

80 Days ago