Mehdi Afzali

Mehdi Afzali

@mehdi_afz

Iran_Sari September 1979 Nikon d7100,18-200 هرگونه نقد عكسهام، با كمال ميل پذيرفته مي شود!
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . من ياد گرفته‌‌ام هرگز چشم به راه كسى نباشم. اينجا من و اين چند واژه وُ همين اتاقكِ بی‌كرانه كافى است تا جهان به عيادتم بيايد وُ برايم باران و بوسه بياورد..! . سیدعلی_صالحی . ماز ساری چهاردانگه بهمن۹۶

1 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . مهم نیست پل‌ها را از کدام سویِ رودِ بزرگ بنا می‌کنند ما به آب خواهیم زد ما از پرده‌هایِ تو در تویِ این تقدیرِ مزخرف عبور خواهیم کرد... . سيد_علی_صالحی . مازند ساری چهاردانگه ازنی الندان بهمن۹۶

2 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . چه خوشست در فراقی ، همه عمر صبر کردن به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالی . . . . سعدی . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

3 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . دوستت دارم و عشــق تــو از نــامــم مــي تــراود، مثــل شيــره ي تــک درخــتي مجــروح در حيــاط زيــارتگــاهي . . . . شمس_لنگرودی . مازندران ساری چهاردانگه بهمن96

6 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . يكى هم بود شبيه پرواز كه كوچ و تبعيد زبان مادرى بال‌هايش بود... . سیامک_تقی‌زاده . مازن ساری چهاردانگه بهمن۹۶

8 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . دیدارِ تو گر صبحِ ابد هم دهَدَم دست! مـن سَرخوشم از لذتِ این چشم به راهی! . فریدون_مشیری . مازندرا ساری چهاردانگه بهمن۹۶

10 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


‍. . زمانی است که از کلمات خسته‌ام ، گروه گروه هجوم می‌آورند می‌نشینند در سرم مثل دسته‌ی پرندگان بر سر درختی دست بر دست می‌کوبم بانگ بر می‌کشم می‌پرند و پراکنده می‌شوند یک پرنده خاموش اما نه می‌ترسد نه می‌رود نه آوازش را می‌خواند . . . . شهاب_مقربین . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

13 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . من بی‌دل و دل داده، در راه تو افتاده . مولانا . مازندران ساری چهاردانگه کیاده بهمن۹۶

14 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . نخستین سفرم ، بازآمدن بود از چشم اندازهای امیدفرسا . . . . احمد_شاملو . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

15 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . جای تو خالی ست در هر آن نا کجایی! که منم ... . حميد_مصدق . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

16 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . دلتنگ كه باشى هيچ چيز آرامت نمی كند. دلت يک پای رفتن می خواهد و يک دنيا راه . امیر_وجود . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

17 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . ازمیان تمام چیزهایی که دیده ام تنها تویی که می‌خواهم به دیدن اش ادامه دهم ! . پاپلو_نرودا . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

19 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . اين بار هم که تاول پاهایم خشک شود، دوباره عاشقت می شوم! دوباره راه میافتم! دوباره گم می‌شوم . . . . کیکاووس_یاکیده . مازندران ساری چهاردانگه بهمن۹۶

20 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . چيست از اين خوبتر در همه آفاق، کار؟! دوست به نزديکِ دوست! يار به نزديکِ يار... . ابوسعید_ابوالخیر . ما ساری چهاردانگه بهمن۹۶

22 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . آدمها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند ... یکی در مه یکی در غبار یکی در باران یکی در باد و بی رحم ترینشان در برف ... . عباس_صفاری . مازندران ساری چهاردانگه

23 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو... که به تشنگی بمُردم، بَرِ آب زندگانی... . سعدی . مازندران ساری چهاردانگه الندان ازنی زمستان۹۴

26 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . چقدر من دیدنت را دوست دارم در خواب، در غروب در همیشه‌یِ هر جا هر جایی که بتوان تو را دید ، صدا کرد و از انعکاسِ نامَت کیف کرد چه ‌قدر من دیدنِ تو را دوست دارم ! . افشین_صالحی . مازندران ساری چهاردانگه

28 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . کنون که آمدیم تا به اوجها مرا بشوی با شراب موجها مرا بپیچ در حریر بوسه‌ات مرا بخواه در شبان دیر پا مرا دگر رها مکن... . فروغ_فرخزاد . مازندرا ساری چهاردانگه باداب_سورت زمستان۹۵

30 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. دُرُست دو قدم مانده به تو می نشینم به زمین چون برفِ بی قرارِ بی هنگام... . یحیی_صفی_آریان . ما ساری چهاردانگه دریاچه الندان ازنی زمستان۹۵

31 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . دورترین فاصله در دنیا، حتی فاصله‌ی مرگ و زندگی نیست! فاصله‌ی من است با تو وقتی روبرویت ایستاده‌ام و دوستت دارم، بی آنکه تو بدانی. . . . رابیندرانات_تاگور . مازندر ساری چهاردانگه زمستان۹۵

32 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . باید گذشت ! حتی از سیاهی شب حتی از کابوس حتی دلتنگیُ غصه تا رسید ؛ به سپیدی صبح به روشنایی، به نور، به تو ... . فرشید_عسکری . مازندران ساری چهاردانگه کیاسر

33 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . قلبم اندازه‌ی پرنده‌ها بود منی که تو را به وسعت آسمان دوست داشتم... . ایلهان_برک . مازند ساری چهاردانگه الندان ازنی زمستان۹۵

34 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . من یک جاده ام می آیم بی آن که بیایم می رسم بی آن که رسیده باشم به دور دست جاده نگاه می کنی! پیش پای توام . شمس_لنگرودی . مازندران ساری چهاردانگه مازارستاق پاییز۹۶

35 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . من دوردست ترین جای جهان ایستاده ام کنار تو... تو کجایی؟ . احمد_شاملو . مازندران ساری چهاردانگه

36 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . ای سراپا همه خوبی تک و تنها به تو می اندیشم همه وقت، همه جــا من به هر حال که باشم به تو می اندیشم تو بدان این را، تنــها تو بدان تو بمان با من تنها تو بمان . فریدون_مشیری . مازندران ساری دودانگه سنگده پاییز۹۶

38 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . من نبودم چنين، چنانم كرد ... . مولانا . مازندران ساری چهاردانگه کیاده پاییز۹۶

39 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . سیه آن روز که بی نورِ جمالت گذرد ... . مولانا . مازندران ساری چهاردانگه

41 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . از دور تو را دوست دارم ... بی هیچ عطری آغوشی لمسی و یا حتی بوسه‌ای تنها دوستت دارم از دور... . جمال_ثریا . مازندران ساری چهاردانگه پاییز۹۶

42 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . کسی در رگ های من؛ تو را آواز می خواند… . رضا_کاظمی . مینیمالها minimalha

43 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . تو به تحریک فلک، فتنهٔ دوران منی من به تصدیق نظر، محو تماشای توام... . فروغى_بسطامی . مازند ساری چهاردانگه پاییز۹۶

45 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . از قلب بیمارم می خواهم تا آمدن تو بِتَپَد ...! . احمدرضا_احمدی . مازندرا ساری چهاردانگه اسکارد پاییز۹۶

52 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . حرف سرخی است رفتن، که با ماندن سبز با بوسه آبی و با تــــــو رنگین کمان می شود .... حرف سرخی است رفتن حرفش را نزن ! . افشین_یداللهی . مازندران ساری چهاردانگه پاییز۹۶

53 Days ago
Mehdi Afzali (mehdi_afz) Instagram Photos and Videos

Mehdi Afzali

@mehdi_afz


Comment from Mehdi Afzali:


. . . . آسمانی تو ! در آن گستره خورشیدی کن من همین قدر که گرم است زمینم کافیست . محمدعلی_بهمنی . مازندران بهشهر پاییز۹۶

54 Days ago